In deze nieuwsbrief

  • Schrijf u in voor de themabijeenkomst Medische acceptatie!
  • Ontwikkelingen thema-onderzoeken

Schrijf u in voor de themabijeenkomst Medische acceptatie

Bent u keurmerkhouder en biedt u verzekeringen aan met een traject van medische acceptatie? Kom dan naar de themabijeenkomst over medische acceptatie! Op donderdagmiddag 14 februari bent u vanaf 13.30 uur van harte welkom bij keurmerkhouder De Goudse Verzekeringen in Gouda.

Programma
Welke uitkomsten komen er uit het thema-onderzoek naar medische acceptatie? Wat gaat er vaak goed en wat meestal niet? Tijdens de themabijeenkomst Medische acceptatie vertellen wij u meer over de uitkomsten van dit thema-onderzoek. U hoort meer over de aanpak van verschillende keurmerkhouders en u gaat met elkaar in gesprek tijdens twee rondetafelsessies van uw keuze. Op de website vindt u het volledige programma en de onderwerpen van de rondetafelsessies.

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor keurmerkcoördinatoren en andere medewerkers die zich bezighouden met medische acceptatie binnen de eigen organisatie, of bij aangesloten gevolmachtigden. Wij nodigen ook nadrukkelijk de medewerkers van de medische dienst uit voor deze bijeenkomst.

Mocht u overigens meer dan twee rondetafelsessies interessant vinden, vraag dan een collega mee en laat deze zich ook inschrijven voor twee rondetafelsessies.

Bent u keurmerkcoördinator en coördineert u de keurmerkactiviteiten van meerdere labels? Wijs de keurmerkbetrokkenen bij de verschillende labels dan op deze bijeenkomst.

Vragen?
Hebt u een vraag over de bijeenkomst? Stuur uw vraag dan naar info@toetsingverzekeraars.nl, bel met 070 – 750 82 15, of stel uw vraag aan uw vaste contactpersoon bij de stichting.


Ontwikkelingen thema-onderzoeken

Momenteel loopt het thema-onderzoek Klacht- en feedbackmanagement. Dit is het tweede onderzoek dat we doen in het kader van de samenwerking met de AFM. Daarbij zullen we bij enkele keurmerkhouders ook toetsen of zij aan de eisen van het Gouden Oor voldoen. Intussen zijn wij bovendien aan de slag met de ontwikkeling van het normenkader van het volgende thema-onderzoek: Betalen en betalingsachterstanden. Hieronder vertellen wij u meer over de beide onderzoeken.

Thema Klacht- en feedbackmanagement
Sinds de start van het thema-onderzoek Klacht- en feedbackmanagement in november 2018, hebben wij vijf bedrijfsbezoeken afgerond. Enkele voorlopige conclusies tot nu toe zijn:

  • Keurmerkhouders geven op de website vaak geen terugkoppeling op uitgevoerde verbeteracties vanuit klantfeedback of klachten. Dat is zonde, want daarmee kunnen keurmerkhouders juist laten zien dat feedback waardevol is en dat de klant hier een belangrijke rol in speelt. 

  • Wij zijn nog niet vaak tegengekomen dat keurmerkhouders klanttevredenheid over de klachtafhandeling onderzoeken. Het is ook lastig om dit te onderzoeken, zeker omdat je de resultaten moet interpreteren met de nodige slagen om de arm. Toch kan dit soort onderzoek waardevolle inzichten opleveren en handvatten om de klachtafhandeling verder te verbeteren.

  • Sommige keurmerkhouders melden de klant na de afwikkeling van een klacht dat ze het klachtendossier sluiten. Het kan echter zijn dat deze melding bij de klant binnenkomt, terwijl de klacht volgens de klant nog  helemaal niet is afgesloten. Dat kan een negatief gevoel bij de klant oproepen. Door altijd aan de klant te vragen of de klacht afgesloten kan worden, kun je dit voorkomen.

Thema Betalen en betalingsachterstanden
In dit thema-onderzoek gaan we dieper in op de vraag hoe keurmerkhouders hun premies incasseren en daarover communiceren met de klant. En wat zij doen met (mogelijke) betalingsproblemen bij klanten. Hoe pakken keurmerkhouders dit op een klantgerichte en effectieve manier aan? Momenteel ontwikkelen wij in overleg met stakeholders het normenkader voor dit nieuwe thema-onderzoek. Begin maart verwachten wij u het normenkader te kunnen toesturen.