In deze nieuwsbrief

  • Inschrijving themabijeenkomst Klacht- en feedbackmanagement open
  • Thema-onderzoek Incassobeleid en betalingsachterstanden van start

Inschrijving themabijeenkomst Klacht- en feedbackmanagement open

Op 24 september organiseren we een themabijeenkomst over klachten en feedback bij gastheer OHRA in Arnhem. Tijdens de bijeenkomst leert u van uw collega-verzekeraars en van andere organisaties van binnen en buiten de branche over klacht- en feedbackmanagement. U kunt zich nu inschrijven voor deze bijeenkomst.

Voor wie? 
De themabijeenkomst is speciaal bedoeld voor verzekeraars met het Keurmerk. Keurmerkcoördinatoren en vooral medewerkers die zich bezighouden met klachten en/of klantfeedback zijn van harte welkom.

Bent u keurmerkcoördinator en coördineert u de keurmerkactiviteiten van meerdere labels? Wijs de keurmerkbetrokkenen én betrokkenen bij klacht- en feedbackmanagement bij de verschillende labels dan op deze bijeenkomst.

Programma 
Het volledige programma met tijden en sprekers vindt u op de website. Belangrijk onderdeel van het programma zijn twee sessies met rondetafelgesprekken, waarbij u kunt kiezen tussen zeven verschillende onderwerpen. Mocht u overigens meer dan twee rondetafelsessies interessant vinden, vraag dan een collega mee en laat deze zich ook inschrijven voor twee rondetafelsessies. Verder kunt u zoals gebruikelijk rekenen op een presentatie van de resultaten van het thema-onderzoek Klacht- en feedbackmanagement.

U kunt die dag vanaf 10.30 uur binnenlopen en om 11.00 uur start het inhoudelijke programma. Om 12.30 uur hebben we de lunch gepland. Ongeveer 15.30 uur sluiten we het programma af met een borrel.

Route
Het adres is:

Rijksweg-West 2
6842 BD Arnhem

OHRA is zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken. 

Vragen?

Hebt u een vraag over de bijeenkomst? Stuur uw vraag dan naar info@toetsingverzekeraars.nl, bel met 070 – 750 82 15, of stel uw vraag aan uw vaste contactpersoon bij de stichting.


Thema-onderzoek Incassobeleid en betalingsachterstanden van start

We hebben de eerste bedrijfsbezoeken voor het thema-onderzoek Incassobeleid en betalingsachterstanden gedaan. Alle bedrijfsbezoeken zijn gepland en diverse keurmerkhouders hebben de gevraagde documentatie inmiddels opgeleverd. 

Reikwijdte onderzoek
Het thema-onderzoek Incassobeleid en betalingsachterstanden gaat over hoe keurmerkhouders het incassoproces hebben georganiseerd en de klantgerichtheid daarvan verbeteren. Ook richt het onderzoek zich op hoe keurmerkhouders de klant informeren over de premiebetalingen en hoe zij omgaan met klanten die hun premies niet betalen. We zullen dit onderzoeken aan de hand van een concreet verzekeringsproduct. Hierover vragen wij dossiers, standaardbrieven en polisvoorwaarden op.

Themarapportage met benchmark
Wij ronden dit onderzoek af met een themarapportage en een benchmark. De benchmark geeft aan hoe alle keurmerkhouders presteren op de onderdelen van het thema-onderzoek. Bij het thema-onderzoek Incassobeleid en betalingsachterstanden gaat het om de volgende drie onderwerpen:

  • Beleid en praktijk
  • Transparantie en communicatie
  • Mensen en middelen

Planning
De bedrijfsbezoeken lopen door tot het eind van dit jaar. In het voorjaar van 2020 kunt u de themarapportage tegemoetzien en zullen wij een themabijeenkomst plannen over dit onderwerp.