In deze nieuwsbrief

  • Coöperatie DELA behaalt Gouden Oor Erkenning
  • Herinnering themabijeenkomst Klacht- en feedbackmanagement

Coöperatie DELA behaalt Gouden Oor Erkenning

Coöperatie DELA heeft voor haar sector Verzekeren de Gouden Oor Erkenning niveau 1 behaald. DELA toont hiermee aan dat ze goed luistert naar haar klanten en echt wil weten wat er bij klanten leeft. Ron van Kesteren, directeur van Stichting toetsing verzekeraars: ‘Wij feliciteren DELA van harte met deze terechte Gouden Oor Erkenning!’

Blij met Gouden Oor Erkenning 

Martin de Jong, directeur coöperatie & verzekeren bij DELA: ‘Naar klanten luisteren zit als coöperatie in ons DNA. Elke dag zetten onze medewerkers zich met grote betrokkenheid in om onze klanten te helpen, naar hen te luisteren en daarin steeds te verbeteren. Deze Gouden Oor Erkenning zie ik dan ook als een mooie bekroning daarop.’

Foto uitreiking GO DELA

Ook voorzitter van Stichting Gouden Oor, Eric de Haan feliciteert DELA met de Gouden Oor Erkenning: ‘Goed te zien dat DELA de stem van de klant steeds beter laat doorklinken in de organisatie en zo steeds klantgerichter weet te werken.’

Stichting toetsing verzekeraars en het Gouden Oor

Met het Gouden Oor kunnen organisaties zich nog verder ontwikkelen in klantbeleving en het integreren van de stem van de klant in hun organisatie. Kijk voor meer informatie over de Gouden Oor-audit door Stichting toetsing verzekeraars op www.keurmerkverzekeraars.nl/GO. Voor meer informatie over het Gouden Oor, zie: www.goudenoor.nl. Daar vindt u ook de organisaties die een Gouden Oor-erkenning hebben verkregen.


Herinnering: kom naar de themabijeenkomst Klacht- en feedbackmanagement

Hebt u zich nog niet ingeschreven voor de themabijeenkomst Klacht- en feedbackmanagement? Doe dit dan alsnog! Keurmerkhouders die zich bezighouden met klachten en/of feedback zijn op dinsdag 24 september van harte welkom bij OHRA in Arnhem.

Voor wie? 
De themabijeenkomst is speciaal bedoeld voor verzekeraars met het Keurmerk. Keurmerkcoördinatoren en vooral medewerkers die zich bezighouden met klachten en/of klantfeedback zijn van harte welkom.

Programma 
Het volledige programma met tijden en sprekers vindt u op de website. Belangrijk onderdeel van het programma zijn twee sessies met rondetafelgesprekken, waarbij u kunt kiezen tussen zeven verschillende onderwerpen. Op de aanmeldpagina vindt u het volledige programma en de onderwerpen van de rondetafelsessies.

Vragen?

Hebt u een vraag over de bijeenkomst? Stuur uw vraag dan naar info@toetsingverzekeraars.nl, bel met 070 – 750 82 15, of stel uw vraag aan uw vaste contactpersoon bij de stichting.