In deze nieuwsbrief

  • Keurmerkhandboek en thema-onderzoek 2020
  • Terugblik op themabijeenkomst Klacht- en feedbackmanagement
  • Teamsamenstelling 

Keurmerkhandboek en thema-onderzoek 2020

Er komen geen wijzigingen in het handboek met Keurmerknormen. In 2020 zullen we een nieuw thema-onderzoek doen naar Informatieverstrekking.

Thema-onderzoeken 2020

In 2020 zullen wij het huidige thema-onderzoek naar Incassobeleid en betalingsachterstanden afronden en het thema-onderzoek naar Informatieverstrekking uitvoeren. Wij zijn het normenkader nog aan het afronden en zullen dat in de tweede helft van november publiceren.


Terugblik op themabijeenkomst Klacht- en feedbackmanagement

Op 24 september hielden we alweer onze achtste themabijeenkomst. Met een record aan deelnemers konden we deze bijeenkomst weer een groot succes noemen. Uit de evaluatie kwam naar voren dat we met Corine Jansen als plenaire spreker een inspirerend verhaal over ‘luisteren’ hebben geboden. Ook de ervaringen van PGGM die in 2018 de Gouden Oor erkenning niveau 3 heeft behaald, werden goed gewaardeerd.

Er waren maar liefst zeven rondetafel-gesprekken over het thema.

Voor wie geïnteresseerd is in de sheets die we die dag getoond hebben: de sheets die beschikbaar zijn gesteld door de sprekers staan inmiddels op onze website. Daar vind u uiteraard ook het thema-rapport.


Teamsamenstelling

Per 1 november vertrekt auditor Sibylle Moning bij de stichting. Zij was sinds medio 2011 bij de stichting werkzaam, aanvankelijk als communicatieadviseur. Sibylle treedt per 1 november in dienst bij de Auditdienst Rijk. We zullen een wervingsprocedure starten om Sibylle te vervangen.