In deze nieuwsbrief

  • Save the date!
  • Thema-onderzoek Incassobeleid en betalingsachterstanden
  • Informatie-uitvraag thema Informatieverstrekking
  • Toetsing zelfregulering Verbond 
  • Wij gaan verhuizen
  • Openingstijden feestdagen

Save the date: 26 maart 2020 themabijeenkomst Incassobeleid en betalingsachterstanden

Op donderdag 26 maart 2020 organiseren wij een bijeenkomst over het thema-onderzoek Incassobeleid en betalingsachterstanden.

Programma

Het programma van de dag is nog niet bekend. Maar uiteraard zullen wij de uitkomsten van ons thema-onderzoek weer met u delen. Daarnaast komen ook andere sprekers aan het woord over dit thema.

Meer informatie volgt

Houd de volgende nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie over het programma en om u aan te melden. 


Thema-onderzoek Incassobeleid en betalingsachterstanden

De bedrijfsbezoeken voor het thema-onderzoek Incassobeleid en betalingsachterstanden zijn bijna afgerond. De laatste bezoeken vinden binnenkort plaats. Zodra alle resultaten bekend zijn, kunnen wij aan de slag met het themarapport en de benchmark.

Planning themarapport

Wij stellen het themarapport en de benchmark op en na goedkeuring van het bestuur Stv gaat het rapport naar onze grafisch ontwerper. De publicatie van het themarapport is op 26 maart 2020.

Individuele rapporten inclusief benchmark

In de week voor 26 maart 2020 (week 12) ontvangen alle keurmerkhouders hun individuele rapportage. In deze rapportage is tevens de benchmark opgenomen zodat inzichtelijk is hoe alle keurmerkhouders presteren op de onderdelen van het thema-onderzoek.


Informatie-uitvraag thema Informatieverstrekking

Begin 2020 starten we met het thema-onderzoek Informatieverstrekking. Het normenkader hiervoor hebben wij in november gepubliceerd, maar deze week hebben we ook de informatie-uitvraag voor dit thema aan alle keurmerkhouders toegestuurd.

Voorbereiding onderzoek

Onze auditors zullen in de komende periode de contactpersonen van alle keurmerkhouders telefonisch benaderen om er zeker van te zijn dat de uitvraag duidelijk is. Bovendien kunnen zij dan meteen eventuele vragen al beantwoorden.

Vragen?

Hebt u een vraag over de informatie-uitvraag of over het thema-onderzoek Informatieverstrekking? Stuur een e-mail naar info@keurmerkverzekeraars.nl, of neem contact op met uw contactpersoon bij de stichting.


Toetsing zelfregulering Verbond

Het Verbond van Verzekeraars gaat zijn zelfregulering verbeteren. Onderdeel van de plannen is dat wij de zelfregulering beter gaan toetsen. Deze nieuwe aanpak zal het Verbond bespreken in zijn ledenvergadering van juni 2020 en gaat naar verwachting per 1 juli 2020 gelden voor alle leden.

Aanpak toetsing

We maken in het toetsen een onderscheid tussen procesmatige codes en codes gericht op klantbelang en reputatie. De eerste categorie toetsen we met een self assessment en de tweede categorie toetsen we met interviews en audits. Naast het toetsen van de gedragscodes zullen we jaarlijks een thema-onderzoek doen naar een onderwerp dat een risico vormt voor het klantbelang of de reputatie van de sector. Zo kan de sector tijdig inspelen op mogelijk risicovolle ontwikkelingen.

Kwaliteitsverbetering

Deze nieuwe aanpak om te toetsen of de leden de gedragscodes naleven, leidt tot verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Voor een verdergaande kwaliteitsverbetering zullen we ook een vrijwillige kwaliteitsmodule aanbieden, om de kwaliteitsverbetering die we bij het toetsen voor het Keurmerk gewend zijn, te behouden. In de komende maanden werken we een en ander samen met het Verbond verder uit. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte.


Wij gaan verhuizen!

In februari 2020 verhuizen we naar een nieuwe locatie: Charlotte van Pallandtlaan 12 in Voorburg.

Reden voor verhuizing

De eigenaar van ons huidige kantoorpand gaat het pand herontwikkelen naar woonruimte. We moesten daarom op zoek naar een nieuwe locatie. We hebben gekozen voor het kantoorpand ‘Symfonie’ aan de Charlotte van Pallandtlaan in Voorburg. We verwachten begin februari 2020 te kunnen verhuizen. 


Openingstijden feestdagen

De feestdagen komen eraan! Ons kantoor is op de dagen tussen kerst en oud en nieuw gesloten.

De openingstijden

Van woensdag 25 december tot en met woensdag 1 januari zijn wij gesloten. Vanaf donderdag 2 januari zijn wij weer open.

Wij wensen u fijne feestdagen en alvast een goed 2020!