In deze nieuwsbrief

  • 26 maart 2020 themabijeenkomst Incassobeleid en betalingsachterstanden
  • Wij zijn verhuisd
  • Univé behaalt Gouden Oor Erkenning niveau 2

26 maart 2020 themabijeenkomst Incassobeleid en betalingsachterstanden

Alle bedrijfsbezoeken voor het thema-onderzoek Incassobeleid en betalingsachterstanden zijn inmiddels afgerond en we zijn druk bezig met de analyse en het maken van de themarapportage. We publiceren deze rapportage op 26 maart 2020. Dat is ook de dag waarop we de themabijeenkomst organiseren. Deze keer is Coöperatie DELA gastheer, in Eindhoven.

Programma

Het programma van de dag is nog niet helemaal rond. In ieder geval vangt het programma aan om 10:30 uur en ronden we af om ongeveer 16:00 uur.

Meer informatie volgt

Houd de volgende nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie over het programma en om u aan te melden.


Wij zijn verhuisd

Met ingang van 1 februari 2020 is ons nieuwe adres: Charlotte van Pallandtlaan 12, 2272 TR in Voorburg. De afgelopen dagen zijn we verhuisd uit ons oude kantoorpand aan de Koningin Julianalaan. De eigenaar gaat dit pand ombouwen tot appartementen.


Univé behaalt Gouden Oor Erkenning 
niveau 2

We hebben Univé onlangs getoetst aan de Gouden Oor Standaard met als positieve uitkomst een Erkenning niveau 2. Daarmee toont Univé aan dat ze goed luistert naar haar klanten en echt wil weten wat er bij klanten leeft.

Gouden Oor toets
Wij zijn geaccrediteerd om verzekeraars te toetsen aan de Gouden Oor Standaard. Gelijk met ons thema-onderzoek Klacht- en feedbackmanagement hebben we vier keurmerkhouders aan de Gouden Oor standaard getoetst. Deze vier keurmerkhouders hebben in het afgelopen jaar de erkenning niveau 1 behaald. Wij voeren de Gouden Oor toets ook uit bij verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren niet hebben. 

Univé
Univé heeft in 2016 de Gouden Oor Erkenning niveau 1 behaald en was toe aan de verplichte re-audit na drie jaar. Bij de uitreiking van de Erkenning gaf het management van Univé aan dat het de voorkeur aan de stichting gaf om de audit uit te voeren, vanwege de kennis die Stv heeft van de verzekeringssector. Die kennis bleek ook tijdens de interviews en werd zeer gewaardeerd door de geïnterviewde medewerkers van Univé.

Univé heeft een prima score gehaald op alle negen onderdelen van de Gouden Oor Standaard. Zij laat een verbetering zien ten opzichte van de eerdere audit en verdient de volgende stap in de Gouden Oor Erkenning.