In deze nieuwsbrief

  • Inschrijven themabijeenkomst Incassobeleid en betalingsachterstanden
  • Feedback keurmerkhouders op audits Stv
  • Nieuwe auditor in dienst 

Inschrijving themabijeenkomst Incassobeleid en betalingsachterstanden open

Op 26 maart organiseren we een themabijeenkomst over incassobeleid en betalingsachterstanden bij gastheer coöperatie DELA in Eindhoven. U kunt zich nu inschrijven voor deze bijeenkomst.

Voor wie?

De themabijeenkomst is speciaal bedoeld voor verzekeraars met het Keurmerk. Keurmerkcoördinatoren en vooral medewerkers die zich bezighouden met incasso en debiteurenbeheer zijn van harte welkom.

Bent u keurmerkcoördinator en coördineert u de keurmerkactiviteiten van meerdere labels? Wijs de keurmerkbetrokkenen én betrokkenen bij incassobeleid en betalingsachterstanden bij de verschillende labels dan op deze bijeenkomst.

Programma

Het volledige programma met tijden en sprekers vindt u op onze website. Het programma start om 11:00 uur en vanaf 10:30 bent u van harte welkom voor koffie en thee. Om 12.15 uur hebben we de lunch gepland. Om ongeveer 15.30 uur sluiten we het programma af met een borrel. 

Route

Het adres is:

DOMUSDELA
Kanaalstraat 4 
5611 CT  Eindhoven

Vragen

Hebt u een vraag over de bijeenkomst? Stuur uw vraag dan naar info@toetsingverzekeraars.nl, bel met 070 – 750 82 15, of stel uw vraag aan uw vaste contactpersoon bij de stichting.


Feedback keurmerkhouders op audits Stv

Met ingang van het thema-onderzoek Incassobeleid en betalingsachterstanden vragen we standaard na een bedrijfsbezoek onze gesprekspartners om feedback. Nu het thema-onderzoek is afgerond, hebben we een analyse gemaakt van alle feedback.

Bij 18 bedrijfsbezoeken is er succesvol een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgezet. We hebben in totaal 80 responses ontvangen. We krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 over de ervaring van gesprekspartners met het bedrijfsbezoek. Op alle deelvragen scoren we gemiddeld minimaal 4 uit de maximaal 5 punten. We zijn tevreden met deze scores.

We halen uit de feedback ook enkele verbeterpunten. Sommige gesprekspartners ervaarden slechts een beperkte rol in het interview, ook bleek dat niet alle gesprekspartners vooraf goed wisten wat ze konden verwachten van het interview. Dit nemen we mee in de afstemming met keurmerkcoördinatoren over de agenda en de gesprekspartners.

Omdat we ons graag continu verbeteren, gaan we het KTO ook uitvoeren in het komende thema-onderzoek Informatieverstrekking.

Het volledige KTO-rapport is te vinden op onze website via deze link.


Nieuwe auditor in dienst

In november lieten we u weten dat wij op zoek waren naar een auditor. Inmiddels hebben we deze gevonden. Per 1 maart is Reza Hagshenas bij ons in dienst getreden.

De nieuwe auditor zal met onze andere vier auditors gaan beoordelen of (aspirant-) keurmerkhouders het Keurmerk Klantgericht Verzekeren mogen verkrijgen of behouden. Reza volgt Sibylle Moning op, die op 1 november jl. afscheid nam.