In deze nieuwsbrief

  • Themarapportage Incassobeleid en betalingsachterstanden gepubliceerd
  • Maatregelen Coronacrisis

Themarapportage Incassobeleid en betalingsachterstanden gepubliceerd

We publiceren vandaag onze themarapportage Incassobeleid en betalingsachterstanden op onze website. De rapportage staat hier.

Keurmerkhouders scoren gemiddeld 3,4 van de maximale 5 punten in dit thema-onderzoek. Op de gedeelde eerste plaats van de benchmark staan zes keurmerkhouders met een score 4,0: Aegon, Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, Pro Life en Zilveren Kruis. We hebben aan twee keurmerkhouders een herbeoordeling toegekend.

We hebben de lay-out van ons themarapport aangepast en beter leesbaar gemaakt. We hopen dat u er net zo enthousiast over bent als wij.

Vandaag ontvangen alle keurmerkhouders hun individuele rapportage inclusief de benchmark en spreidingsplaatjes per onderdeel van het normenkader. Hieruit blijkt op welke onderdelen keurmerkhouders zich nog verder kunnen verbeteren.


Maatregelen Coronacrisis

Door de Coronacrisis kunnen de bedrijfsbezoeken voor ons thema-onderzoek Informatieverstrekking uiteraard voorlopig niet doorgaan. 

We bespreken met iedere keurmerkhouder afzonderlijk of we de audit met een videoverbinding kunnen laten doorgaan.

Als dat niet lukt voor de gehele audit, dan proberen we in ieder geval het deel van de audit over de communicatie uitingen (onderdelen II en III van het normenkader) op deze manier af te ronden.