In deze nieuwsbrief

  • Laatste thema-onderzoek Keurmerk Klantgericht Verzekeren
  • Livestream Financiële kwetsbaarheid: verzekeraars in actie!
  • Toetsen naleving zelfregulering
  • Modules Kwaliteitsverbetering
  • Wijzigingen team auditors

Laatste thema-onderzoek Keurmerk Klantgericht Verzekeren

We zijn het laatste themaonderzoek voor het Keurmerk aan het afronden. Inmiddels zijn alle audits voor het themaonderzoek Informatieverstrekking achter de rug en hebben we de individuele presentaties over de onderzoeksresultaten gegeven. We werken nu aan het themarapport dat naar verwachting begin november klaar zal zijn.

Gelet op alle maatregelen rond COVID-19 hebben we besloten deze keer geen themabijeenkomst te organiseren. We publiceren het themarapport in de loop van november.

Dit themaonderzoek is het laatste onderzoek in een lange rij van onderzoeken voor het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Daarmee komt een einde aan tien jaar Keurmerk. De stichting gaat zich nu volledig richten op het toetsen van de naleving van de zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars.


Livestream Financiële kwetsbaarheid: verzekeraars in actie!

Het Verbond van Verzekeraars organiseert op woensdag 28 oktober van 10:00 tot 11:00 uur een livestream sessie over financiële kwetsbaarheid. Ron van Kesteren zal daar ook de resultaten van het vorige themaonderzoek van het Keurmerk over Incassobeleid en Betalingsachterstanden presenteren.

Deze livestream staat open zowel voor leden van het Verbond als voor andere geïnteresseerden. U kunt zich hier aanmelden voor dit webinar.


Toetsen naleving zelfregulering

Sinds 1 juli is het stelsel van zelfregulering van het Verbond herzien. Belangrijk onderdeel daarvan is de intensieve toetsing van tien Kerncodes Klantbelang. Wij voeren die onderzoeken uit. In de maand oktober starten we met de onderzoeken voor de eerste Kerncode: Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

Daarnaast toetsen we de meer procedurele gedragscodes en regelingen jaarlijks met een online vragenlijst. We hebben de uitnodigingen voor het eerste self assessment inmiddels verstuurd.


Modules Kwaliteitsverbetering

Het toetsen van de Kerncodes richt zich op de vraag of de verzekeraar wel of niet voldoet aan alle onderdelen van een gedragscode. Wij zijn in de onderzoeken voor het Keurmerk gewend om een stap verder te gaan om met de keurmerkhouder te sparren en te adviseren hoe hij zijn dienstverlening verder kan verbeteren.

Die kwaliteitsverbetering zit nu in de vrijwillige Modules Kwaliteitsverbetering. Deze modules zijn aanvullend en verdiepend op het onderwerp van de Kerncode. Als u zich nog niet hebt ingeschreven voor deze module of daarover meer informatie wilt, neem dan even contact met ons op.


Wijzigingen team auditors

Er zijn enkele wijzigingen in ons team met auditors.

Op 1 september is Rosemarie Wijnands bij een verzekeraar in dienst getreden. Joep van Leeuwen bereikt op 1 november de pensioengerechtelijke leeftijd. Joep blijft nog wel enige tijd aan de stichting verbonden voor het coachen van nieuwe collega’s of het bijstaan bij onderzoeken. Tom de Beer is begin oktober bij ons aan de slag gegaan in de functie van auditor. Daarnaast is Rogier Lemstra als interim auditor bij de stichting betrokken voor het tijdelijk vervangen van de zieke Ron van der Meule.