Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting toetsing verzekeraars
Nummer 8 | oktober 2011

 

In deze nieuwsbrief:

  • Nieuw Handboek KKV
  • Check logogebruik
  • Uitstel self assessment naar begin 2012

Nieuw Handboek KKV 

Tijdens ons seminar op 12 oktober en in de vorige nieuwsbrief hebben wij de nieuwe keurmerknormen voor 2012 bekendgemaakt. Inmiddels hebben wij de aanpassingen verwerkt in het keurmerkhandboek. U kunt de nieuwe versie van het keurmerkhandboek nu downloaden van onze site. De nieuwe normen gelden overigens vanaf 1 januari 2012.
 

Aanpassingen 
Naast de aanpassingen in de normen, hebben we het gehele Handboek goed onder handen genomen. Hoofdstukken zijn samengevoegd, bestaande teksten zijn herzien en alle mogelijke onduidelijkheden aangepast.
 

Achtergrondinformatie

In de komende nieuwsbrieven zullen wij een aantal van de normaanpassingen nader toelichten. Hebt u vragen over de normen of over het nieuwe handboek? Neem dan contact met ons op. Dat kan via info@keurmerkverzekeraars.nl of bel naar 070 – 750 8215.
  

Check logogebruik

Veel van u gebruiken het keurmerklogo op hun website. Daar zijn we erg blij mee: hoe meer plaatsen met ons logo, hoe beter! Om te zorgen dat de consument overal de juiste informatie krijgt van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren, gaan wij na of u het logo gebruikt conform de normen. 
keurmerk_FC.jpg 

Controle

De komende periode lopen wij de sites van alle keurmerkverzekeraars na op logogebruik. Mochten wij op uw website verbeterpunten aantreffen als het gaat om het keurmerklogo, dan sturen wij u een e-mail. Als u niets verneemt, gebruikt u het logo dus op de juiste manier. In het nieuwe keurmerkhandboek  vindt u de logovoorschriften in hoofdstuk 7. 
 

Uitstel self assessment naar begin 2012

In de vorige nieuwsbrief kondigden we de start van de zelfreguleringstoets aan in week 43. Op verzoek van het Verbond van Verzekeraars hebben we het self assessment verschoven naar begin 2012. 
 

Enquêtedruk verlichten
Het nieuwe self assessment start in de eerste week van januari 2012. Daarnaast krijgen verzekeraars een langere termijn waarbinnen zij het self assessment moeten afronden. Redenen voor het uitstel zijn de toenemende enquêtedruk op verzekeraars en de korte periode tussen de afronding van het self assessment 2010 en de start van het nieuwe self assessment. 

 

Meer informatie volgt
Wij informeren u voor het einde van het jaar nog nader over het nieuwe self assessment.