Nieuw jaar, nieuwe zorgverzekeraar?

Bent u tevreden over uw huidige zorgverzekeraar? Of overweegt u over te stappen naar een andere? Aan het eind van het jaar kunt u ervoor kiezen om naar een andere zorgverzekeraar over te stappen. Op deze pagina vindt u meer informatie over overstappen naar een andere zorgverzekeraar en over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Veranderen van zorgverzekeraar: waarom?

Als u tevreden bent over uw zorgverzekeraar, dan lijkt er geen reden te zijn om over te stappen. Toch loont het de moeite om te onderzoeken welke andere zorgverzekeraars er zijn en wat zij u eventueel meer of anders te bieden hebben. Want de premie kan bij een andere verzekeraar gunstiger zijn, of de voorwaarden. In november ontvangt u de polisvoorwaarden en premie die gaan gelden in het nieuwe jaar. Vanaf dat moment kunt u dus gaan vergelijken.

Verschillen in premie basisverzekering

Uw zorgverzekeraar berekent voor de basisverzekering dezelfde premie voor alle verzekerden. Tussen zorgverzekeraars onderling kan de hoogte van de premie voor de basisverzekering echter wel verschillen. Bijvoorbeeld omdat de ene zorgverzekeraar een andere afspraak met een ziekenhuis heeft gemaakt dan de andere verzekeraar. Ook kan de hoogte van de premie verschillen, omdat de ene zorgverzekeraar inschat dat hij meer kosten zal maken dan de andere. Als u gaat vergelijken, kunt u dus kijken naar de premie, de polisvoorwaarden en de afspraken met zorgverleners (bijvoorbeeld bij u in de buurt).

Natura- of restitutieverzekering?

Zorgverzekeraars kunnen naturaverzekeringen, restitutieverzekeringen of een mengvorm aanbieden. Wat is het verschil?

  • Naturaverzekering: de zorgverzekeraar vergoedt de zorg volledig bij zorgverleners waarmee hij een contract heeft. Vanwege afspraken met de zorgverlener, kan de verzekeraar de verzekeringspremie wat lager houden dan bij een restitutieverzekering. Gaat u naar een zorgverlener waarmee de verzekeraar geen contract heeft, dan krijgt u vaak niet alle kosten vergoed.
  • Restitutieverzekering: de zorgverzekeraar vergoedt ook de zorg bij zorgverleners waarmee hij geen contract heeft. De premie van deze polis is meestal wat hoger dan die van de naturaverzekering.


Zorgverzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Een aantal zorgverzekeraars heeft op dit moment het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Wat hebt u hieraan? U krijgt duidelijke, volledige en eerlijke informatie waardoor u een goede keuze kunt maken voor een verzekering. U kunt rekenen op goede service. Dat betekent bijvoorbeeld dat u snel wordt geholpen aan de telefoon en duidelijke informatie krijgt, bijvoorbeeld over hoe u een claim indient. Goede service betekent ook dat u altijd weet waar u aan toe bent. Op de site van de keurmerkhouder vindt u bovendien terug hoeveel klachten de verzekeraar krijgt en hoe hij scoort in klanttevredenheidsonderzoeken. Als u kiest voor een zorgverzekeraar met het Keurmerk, dan kunt u erop vertrouwen dat deze zorgverzekeraar zijn beloftes nakomt en goede service biedt.

Kijk voor de zorgverzekeraars en andere verzekeraars met het Keurmerk op de overzichtspagina met  keurmerkhouders.

Meer informatie over zorgverzekeringen

Wilt u meer informatie over zorgverzekeringen? U vindt alle informatie op de speciale website www.zorgverzekeraars.nl. Deze website is een initiatief van alle zorgverzekeraars in Nederland. Ook op de website van de Consumentenbond vindt u meer informatie. Daar kunt u bovendien zorgverzekeraars vergelijken.