Vraag en antwoord

In het handboek vindt u antwoord op de meeste vragen over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Op deze pagina hebben we veelvoorkomende vragen en het antwoord voor u op een rijtje gezet.

 • Wat houdt het Keurmerk Klantgericht Verzekeren in?
  Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren gaat over de kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid van een verzekeraar of gevolmachtigde, die namens een verzekeraar de verzekering afsluit. De kernbeg... Lees meer »
 • Kan ik mijn mening geven over een keurmerkhouder of over het Keurmerk?
  Graag zelfs! Als u via info@keurmerkverzekeraars.nl uw mening geeft over het Keurmerk of de keurmerknormen, dan nemen wij die mee. Bijvoorbeeld als wij de huidige normen aanpassen, nieuwe normen ontwi... Lees meer »
 • Kan ik een klacht indienen over een keurmerkhouder?
  U kunt een klacht indienen bij de Stichting toetsing verzekeraars als uw klacht gaat over de dienstverlening en klantgerichtheid van een keurmerkhouder. Wij gebruiken uw klacht Als er over een bepaa... Lees meer »
 • Ik heb een verzekering bij een keurmerkhouder, maar die communiceert onduidelijk. Wat moet ik doen?
  De manier waarop keurmerkhouders communiceren met hun klanten, hoort bij de keurmerknormen. Als u voorbeelden hebt van onduidelijke communicatie van een keurmerkhouder, bijvoorbeeld in brieven of info... Lees meer »
 • Ik heb een verzekering bij een keurmerkhouder, maar die houdt zich niet aan zijn beloftes. Wat moet ik doen?
  Een keurmerkhouder moet zijn beloftes aan klanten waarmaken. Denk aan de telefonische bereikbaarheid en de toegezegde snelheid waarmee hij reageert. Dit valt onder de keurmerknormen. Stuur ons een e-... Lees meer »
 • Ik heb een woekerpolis bij een keurmerkhouder. Hoe kan dat?
  Om het Keurmerk te kunnen verkrijgen, moeten verzekeringsbedrijven onder meer aantonen dat zij kritisch hebben gekeken naar de waarde van de verzekering voor de klant als zij een nieuwe verzekering on... Lees meer »
 • Ik heb een verzekering bij een keurmerkhouder, maar die keert mijn schade niet uit. Wat moet ik doen?
  Als u een conflict hebt met een keurmerkhouder over het uitbetalen van een schade, dan kunt u het best eerst een klacht indienen bij het bedrijf zelf. Klachteninstituten Helpt een klacht indienen ni... Lees meer »
 • Mijn verzekeringen lopen via een verzekeringstussenpersoon. Kan hij ook het Keurmerk aanvragen?
  Dat kan niet. Het Keurmerk is bestemd voor verzekeraars en gevolmachtigden die namens een verzekeraar verzekeringen afsluiten, maar niet voor verzekeringstussenpersonen. Samenwerking Wij staan uiter... Lees meer »
 • Waarom is er maar één keurmerk voor verzekeringsbedrijven, ongeacht hun specialisatie?
  Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren gaat over de dienstverlening en klantgerichtheid van verzekeringsbedrijven. Het maakt dus niet uit of het gaat over schadeverzekeringen, levensverzekeringen, of zo... Lees meer »
 • Wie zit er achter het Keurmerk Klantgericht Verzekeren?
  Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren wordt ontwikkeld en beheerd door de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars. Stichting toetsing verzekeraars De Stichting toetsing verzekeraars is in 2009... Lees meer »
 • Wie controleert de Stichting toetsing verzekeraars?
  Het stichtingsbestuur controleert de stichting. De samenstelling van het bestuur garandeert objectiviteit en integriteit. De leden van het bestuur zijn namelijk niet werkzaam bij of voor een verzekera... Lees meer »
 • Stelt de Stichting toetsing verzekeraars de normen nog bij?
  Ja. Eventuele aanpassingen volgen uit wat consumenten belangrijk vinden. Om dit te peilen, doen we consumentenonderzoek. Daarnaast gebruiken wij de klachten en suggesties van consumenten hiervoor. Ook... Lees meer »
 • Kan ik een rol spelen bij de normen van het Keurmerk?
  Dat kan. De normen zijn gebaseerd op criteria die voor de consument zwaar wegen, zoals heldere communicatie en goede (telefonische) bereikbaarheid. De normen van het Keurmerk komen voort uit consument... Lees meer »
 • Weigert de Stichting toetsing verzekeraars wel eens om het Keurmerk uit te reiken?
  Het komt wel eens voor dat we weigeren een Keurmerk uit te geven. De reden is dat de beoordelaars dan hebben geconstateerd dat de aankomend keurmerkhouder (nog) niet aan alle keurmerkeisen voldoet. Lees meer »
 • Trekt de Stichting toetsing verzekeraars wel eens een Keurmerk in?
  Ja. Intrekken gebeurt echter niet zomaar. Eerst controleren we of de keurmerkhouder aan de keurmerkeisen voldoet. Is dit niet het geval, dan krijgt de keurmerkhouder een herstelperiode. Voldoet hij da... Lees meer »
 • Maakt de Stichting toetsing verzekeraars het bekend als ze een Keurmerk intrekt?
  Wij melden het op onze website als een keurmerkhouder het Keurmerk verliest en we verspreiden bovendien een persbericht. Wij vertellen daarbij om welk bedrijf het gaat en waarom we het Keurmerk hebben... Lees meer »
 • Welke toegevoegde waarde heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voor mij?
  Omdat wij keurmerkhouders regelmatig toetsen in thema-onderzoeken, kunt u er bij die bedrijven op vertrouwen dat uw belang steeds centraal staat. Met het Keurmerk maken zij zichtbaar dat zij klantgeri... Lees meer »
 • Hoe weet ik of het bedrijf waarbij ik verzekerd ben, het Keurmerk heeft?
  U vindt een overzicht van alle keurmerkhouders op de overzichtspagina. Ook ziet u het keurmerklogo staan op de site van bedrijven met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Logo U herkent een keurmer... Lees meer »