Vraag en antwoord

Kan ik een klacht indienen over een keurmerkhouder?

U kunt een klacht indienen bij de Stichting toetsing verzekeraars als uw klacht gaat over de dienstverlening en klantgerichtheid van een keurmerkhouder.

Wij gebruiken uw klacht

Als er over een bepaalde keurmerkhouder meerdere meldingen binnenkomen, dan kan dit voor ons aanleiding zijn om een tussentijds onderzoek uit te voeren. Bij de beoordeling van keurmerkhouders, houden wij in elk geval rekening met de ontvangen klachten. Stuur uw klacht naar info@keurmerkverzekeraars.nl.