Vraag en antwoord

Stelt de Stichting toetsing verzekeraars de normen nog bij?

Ja. Eventuele aanpassingen volgen uit wat consumenten belangrijk vinden. Om dit te peilen, doen we consumentenonderzoek. Daarnaast gebruiken wij de klachten en suggesties van consumenten hiervoor. Ook veranderende regelgeving kan hierbij een rol spelen.