Vraag en antwoord

Wat houdt het Keurmerk Klantgericht Verzekeren in?

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren gaat over de kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid van een verzekeraar of gevolmachtigde, die namens een verzekeraar de verzekering afsluit. De kernbegrippen van het Keurmerk zijn transparantie en kwaliteit.

Dienstverlening en klantgerichtheid

Volgens de kernwaarden van het Keurmerk moet een keurmerkhouder heldere informatie geven, zijn beloftes nakomen en het klantbelang centraal stellen. Hierop toetst het Keurmerk de verzekeraar of gevolmachtigde in thema-onderzoeken. Voor meer informatie bekijkt u de informatie op deze website.