Vraag en antwoord

Welke toegevoegde waarde heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voor mij?

Omdat wij keurmerkhouders regelmatig toetsen in thema-onderzoeken, kunt u er bij die bedrijven op vertrouwen dat uw belang steeds centraal staat. Met het Keurmerk maken zij zichtbaar dat zij klantgericht werken en daarop worden getoetst.

Uw belang centraal

Het Keurmerk garandeert dat u te maken hebt met een klantgerichte organisatie: uitsluitend bedrijven die voldoen aan onze kwaliteitseisen kunnen het Keurmerk verkrijgen.

Periodieke controle

Periodiek controleren wij of een keurmerkhouder nog altijd aan onze eisen voor klantgerichtheid voldoet. Zo niet, dan trekken wij het Keurmerk in. Omdat we niet eenmalig maar bij herhaling controleren, is de kwaliteit van het Keurmerk gewaarborgd.

Voor meer informatie over de toegevoegde waarde van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voor u, kijkt u op de pagina over de waarde van het Keurmerk.