Wat hebt u aan het Keurmerk?

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren garandeert een continue kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid van een verzekeraar of een gevolmachtigde die namens een verzekeraar de verzekering afsluit. Bij een bedrijf met het Keurmerk kunt u erop vertrouwen dat het zijn beloftes nakomt en goede service biedt.

Kernwaarden voor klantgerichtheid

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren eist van keurmerkhouders dat zij drie kernwaarden waarmaken:

  • heldere informatie geven;
  • beloftes nakomen;
  • het klantbelang centraal stellen.


Dat betekent dat u duidelijke, volledige en eerlijke informatie krijgt. Ook houdt de verzekeraar zich aan zijn beloftes. Daarnaast kunt u rekenen op goede service. Dat betekent bijvoorbeeld dat de keurmerkhouder u snel helpt aan de telefoon en u duidelijke informatie geeft over hoe u bijvoorbeeld een claim indient. Goede service betekent ook dat u altijd weet waar u aan toe bent.

Hoe waarborgt het Keurmerk de klantgerichtheid?

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren waarborgt de klantgerichtheid van de keurmerkhouders:

  • Uitsluitend organisaties die voldoen aan alle kwaliteitsnormen kunnen het Keurmerk Klantgericht Verzekeren verkrijgen.
  • Een paar keer per jaar controleren wij of een keurmerkhouder nog altijd aan de kernwaarden voldoet. Dit doen wij in thema-onderzoeken die de kernwaarden raken. Wij toetsen dus blijvend of een keurmerkhouder goed presteert.
  • Als een keurmerkhouder niet meer voldoet aan de kernwaarden, dan trekken wij het Keurmerk in. Bovendien maken wij dit openbaar met een persbericht.
  • We houden de eisen up-to-date en verzwaren deze waar nodig.