Wat vindt u van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren?

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren helpt u om helder te krijgen welk bedrijf serieus werk maakt van klantgerichtheid en goede service. Wij willen graag weten wat u vindt van het Keurmerk, de normen en de kernwaarden. Dat helpt ons om het Keurmerk nóg beter en klantgerichter te maken.

Wat vindt u van de keurmerknormen?

De normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren bewegen mee met maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van klanten. Wij zijn benieuwd naar wat u vindt van de keurmerknormen. Uw mening helpt ons om de kwaliteit van het Keurmerk verder te verbeteren. Vertel ons daarom wat u vindt van de keurmerknormen en stuur uw reactie aan info@keurmerkverzekeraars.nl. Wilt u weten wat de precieze normen inhouden? Download dan het handboek.

Wat vindt u van de keurmerkhouders?

Bent u verzekerd bij een keurmerkhouder? Wij zijn benieuwd naar uw positieve én negatieve ervaringen. Hebt u een voorbeeld van goede service? Of vindt u juist dat het bedrijf niet voldoet aan de keurmerknormen of kernwaarden? Wij vernemen het graag. Uw reactie nemen wij mee wanneer wij het bedrijf beoordelen. Geef ons daarom uw mening via info@keurmerkverzekeraars.nl.

Word lid van ons consumentenpanel

Keurmerkhouders moeten helder communiceren over hun verzekeringen. U als consument kunt het beste aangeven of een verzekeraar duidelijk en begrijpelijk communiceert. Daarom beoordeelt een consumentenpanel de informatie over verzekeringen voor ons. Panelleden helpen ons zo mee om te beoordelen of een verzekeraar het Keurmerk Klantgericht Verzekeren verkrijgt, behoudt of verliest. Wilt u meer weten over het panel, of lid worden? Kijk dan op www.keurmerkpanel.nl.

Klachten over verzekeringen

Hebt u een klacht over de verzekeringen of polisvoorwaarden van een keurmerkhouder? Dien dan altijd een klacht in bij het bedrijf zelf. Helpt dit niet? Dan kunt u terecht bij het Kifid (Klachtinstituut financiële dienstverlening, tel 070 – 333 89 99, www.kifid.nl) of voor klachten over zorgverzekeringen bij SKGZ (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering, tel 030 – 698 83 60, www.skgz.nl). U kunt daar overigens alleen een klacht indienen als u diezelfde klacht al hebt ingediend bij het bedrijf zelf.

Klacht melden bij de stichting

Het is mogelijk om uw klacht te melden bij de Stichting toetsing verzekeraars. Als wij een klacht ontvangen, dan bekijken we eerst of de klacht gaat over een keurmerkhouder en een van de keurmerknormen of kernwaarden. Als dit het geval is, dan vragen wij de keurmerkhouder om opheldering. Als blijkt dat de keurmerknormen inderdaad zijn geschonden, dan gebruiken wij uw klacht vervolgens in de beoordeling van de keurmerkhouder.Let op: Met klachten over bijvoorbeeld de hoogte van een uitkering kunnen wij niets doen, daarvoor moet u bij het Kifid of SKGZ zijn. Als wij in uw individuele geval kunnen bijdragen aan de oplossing van uw klacht, dan zullen wij dit uiteraard niet nalaten.