Hoe vraagt u het Keurmerk Klantgericht Verzekeren aan?

Organisaties die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren willen aanvragen, doorlopen een aantal stappen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure en de tarieven. Op deze pagina vindt u ook het aanvraagformulier en de tarieven.

Voorbereiding aanvraag

Voordat u het aanvraagformulier invult, zijn de volgende zaken van belang:

  • U moet weten voor welke organisatie (rechtspersoon) u het Keurmerk Klantgericht Verzekeren aanvraagt.
  • U moet weten op welke organisatie(-onderdelen) de keurmerknormen van toepassing zijn.
  • U bent volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan de keurmerknormen door uw organisatie of onderdelen daarvan als u het Keurmerk wilt verwerven en behouden.
  • Vraagt u het Keurmerk voor een van uw labels aan? Dan blijft u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de keurmerknormen door dit label.


De aanvraag

Voor het aanvragen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren vult u het aanvraagformulier in. Stuur het formulier ondertekend naar ons terug. Dat kan (gescand) per e-mail naar: info@toetsingverzekeraars.nl of per post naar:
 


Stichting toetsing verzekeraars

Koningin Julianalaan 35
2273 JJ Voorburg
 


Let op: de contactpersoon op het formulier moet bevoegd zijn om namens de aanvrager met de Stichting toetsing verzekeraars te communiceren tijdens de aanvraag- en beoordelingsprocedure.

Ontvangst en vervolg

Als wij uw aanvraagformulier binnen hebben, nemen wij telefonisch contact met u op om de datum te bepalen voor de initiële beoordeling. Voor meer informatie over de beoordelingen bekijkt u de pagina Hoe beoordelen wij verzekeraars?

Akkoord met voorwaarden

Op het aanvraagformulier staan de speciale voorwaarden die gelden voor het aanvragen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Als u dit aanvraagformulier ondertekent, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De tarieven

Voor de beoordelingen geldt een vast tarief, dat afhankelijk is van het meest recente premie-brutojaarinkomen van de verzekeraar of gevolmachtigde. Ook voor de jaarbijdragen gelden vaste bedragen per tariefgroep. Meer informatie vindt u in het document met tarieven.