Resultaten thema-onderzoeken

Sinds 2018 toetst de Stichting toetsing verzekeraars drie onderzoeksthema’s uit het Klantbelang Dashboard van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij verzekeraars. Het gaat om de thema’s informatieverstrekking, claimafhandeling en klacht- en feedbackmanagement. Op deze pagina vindt u terug hoe de verzekeraars hebben gescoord in deze onderzoeken.

Verplichte publicatie scores

Van de vijf grote verzekeraars: Achmea, Aegon, a.s.r., Nationale-Nederlanden en Reaal – de zogenaamde G5 – publiceren wij de scores op de drie onderzoeksthema’s standaard op deze webpagina. Dit doen wij om inzichtelijk te maken in hoeverre deze grote partijen het belang van de klant centraal stellen. Voor hen is publicatie van de scores verplicht.

Vrijwillige publicatie scores

Andere keurmerkhouders dan de G5 mogen hun scores ook publiceren, maar zijn hiertoe niet verplicht. U vindt ook die scores op deze pagina terug als deze keurmerkhouders hebben aangegeven dat zij hun score openbaar willen maken.

Scoremethodiek

De uitkomsten van de onderzoeken drukken we uit in scores op een schaal van 1 tot en met 5. Door een onderwerp vaker te onderzoeken, stellen we vast hoe een verzekeraar zich ontwikkelt. 

Scoremethodiek.JPG

De scores

 

Onderzoeksrapporten