Vraag en antwoord

Is de Stichting toetsing verzekeraars onafhankelijk?

De Stichting toetsing verzekeraars is onafhankelijk. Keurmerkhouders bemoeien zich niet met de toetsingscriteria of de manier waarop de stichting toetst. De Stichting toetsing verzekeraars is financieel en formeel onafhankelijk van verzekeraars, gevolmachtigden en de brancheorganisatie. Het stichtingsbestuur bestaat uit leden die niet werken voor verzekeraars of gevolmachtigden.

Financiering stichting

De financiering van de stichting komt onder andere uit de bijdragen van keurmerkhouders. Omdat de stichting een financiële buffer heeft opgebouwd, heeft het geen financiële gevolgen als we een Keurmerk intrekken. Daar zijn we dan ook niet terughoudend in.