Vraag en antwoord

Gaat het kwaliteitsbeleid om onderwerpen rond het Keurmerk of gaat het over alle processen?

Het gaat hier zowel om algemeen kwaliteitsbeleid en verbetermanagement als meer specifiek over de keurmerknormen.

Beoordelingscriteria

In de beoordeling is het antwoord op de volgende vragen van belang:

  • Hoe is de verankering van de keurmerknormen in het kwaliteitsbeleid van de organisatie? 
  • Welke beheersmaatregelen heeft de organisatie genomen?