Vraag en antwoord

Geldt de norm over heldere taal ook voor verzekeringen waarvoor geen verzekeringskaart is?

De norm over heldere taal geldt ook voor verzekeringen waarvoor geen verzekeringskaart of productwijzer is. Een zorgverzekering is daarvan een voorbeeld.

Andere documenten getoetst

Bij verzekeringen waarvoor geen verzekeringskaarten of productwijzers bestaan, beoordeelt de Stichting toetsing verzekeraars andere documenten om te toetsen of de belangrijkste kenmerken van de verzekering duidelijk worden voor de klant.