Vraag en antwoord

Gelden de telefoonprocedures alleen voor callcenters en direct klantcontact?

De telefoonprocedures gelden voor alle medewerkers bij een verzekeraar of gevolmachtigde die contact hebben met klanten. Klanten kunnen zowel consumenten als verzekeringstussenpersonen zijn. De procedures voor een callcenter zijn vanzelfsprekend uitgebreider dan die voor een kleine unit met direct klantcontact.