Vraag en antwoord

Hoe zijn de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren vastgesteld?

De normen zijn gebaseerd op onderwerpen die voor de consument zwaar wegen. Denk aan helder taalgebruik, goede bereikbaarheid en de geschiktheid van producten voor bepaalde doelgroepen.

Bestuur, projectgroep en consumentenonderzoek

Het bestuur van de Stichting toetsing verzekeraars is verantwoordelijk voor de keurmerkeisen. Een onafhankelijke projectgroep heeft deze ontwikkeld na consultatie van stakeholders. Daarnaast hebben we een consumentenonderzoek gedaan naar wat klanten van verzekeraars verwachten.

Eisen en wensen van consumenten

De normen van het Keurmerk passen we aan nieuwe eisen en wensen van de consument aan. We achterhalen met consumentenonderzoek wat de consument wil. Daarnaast kunnen consumenten hun mening geven over het Keurmerk en de keurmerknormen. Ook de klankbordgroep denkt mee over de normen van het Keurmerk.