Vraag en antwoord

Wanneer krijgt een keurmerkhouder een herbeoordeling?

Een herbeoordeling volgt op een onvoldoende resultaat van een eerste beoordeling of een thema-onderzoek. De herbeoordeling is niet verplicht en de (aankomend) keurmerkhouder kan dit weigeren. Uiteraard krijgt de aankomend keurmerkhouder het Keurmerk dan niet, of wordt het niet verlengd bij een keurmerkhouder.

Werken aan tekortkomingen

Wie in aanmerking komt voor een herbeoordeling, krijgt een herstelperiode van maximaal zes maanden. Een keurmerkhouder mag het Keurmerk behouden tot de afronding van de herbeoordeling. Als hij deze herbeoordeling niet doorkomt, dan trekken we het Keurmerk in. Als een aankomend keurmerkhouder niet slaagt voor een herbeoordeling, dan krijgt hij het Keurmerk niet. Voor beide geldt dat zij pas na een jaar het Keurmerk opnieuw kunnen aanvragen. De procedure begint dan opnieuw met de volledige beoordeling van alle keurmerknormen.