Vraag en antwoord

Wie controleert de Stichting toetsing verzekeraars?

De Stichting toetsing verzekeraars houdt op eigen gezag het Keurmerk in stand en beslist zelfstandig of organisaties het Keurmerk verkrijgen, behouden of verliezen. De leden van het bestuur mogen niet werken bij of voor een verzekeraar of gevolmachtigde.

Klankbordgroep

De stichting heeft een klankbordgroep. Deze bestaat uit directeuren en bestuurders van keurmerkhouders. De klankbordgroep overlegt periodiek met de stichting over onderwerpen voor thema-onderzoeken, normen en andere keurmerkzaken, maar heeft geen zeggenschap over uiteindelijke besluiten.

Commissie van bezwaar

Keurmerkhouders die het niet eens zijn met een beslissing van het bestuur om het Keurmerk te weigeren of in te trekken, kunnen terecht bij de onafhankelijke commissie van bezwaar.