Vraag en antwoord

Wie kan het Keurmerk Klantgericht Verzekeren aanvragen?

Verzekeraars en volmachtbedrijven kunnen het Keurmerk Klantgericht Verzekeren aanvragen. Ook verzekeraars met een zakelijke doelgroep komen in aanmerking.

Dezelfde normen en procedure

Verzekeraars met een zakelijke doelgroep en gevolmachtigden moeten in principe voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen als verzekeraars die zich richten op de consument. We bekijken echter van geval tot geval welke normen van toepassing zijn. Waar de normen niet van toepassing zijn, kijken we naar alternatieve bewijzen van kwaliteit en klantgerichtheid. Als een gevolmachtigde bijvoorbeeld geen eigen producten ontwikkelt, dan is de norm over het ontwikkel- en onderhoudsproces voor verzekeringen niet van toepassing.

Alleen voor (zakelijke) verzekeraars en gevolmachtigden

De volgende partijen kunnen geen keurmerk aanvragen:

  • Verzekeringstussenpersonen
  • Expertisebureaus