Wat is het Self Assessment?

Zelfregulering kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de verzekeringsbranche. Als verzekeraars afspraken met elkaar maken, dan moeten ze die immers nakomen. Het Verbond van Verzekeraars wil de naleving van de zelfregulering verder verbeteren. De toets op de zelfregulering (Self Assessment) draagt hieraan bij.

Periodieke toets

In opdracht van het Verbond van Verzekeraars houdt de Stichting toetsing verzekeraars een verplichte zelfreguleringtoets (Self Assessment) onder verzekeraars die lid zijn van het Verbond. De toets bestaat uit een digitale enquête en steekproeven bij verzekeraars op kantoor. De toets wordt in ieder geval een keer in de vier jaar uitgevoerd. Uit deze toets blijkt of de leden van het Verbond zich houden aan hun eigen afspraken.

Uitkomsten en gevolgen

De stichting rapporteert de uitkomsten van de toets aan het Verbond. Het rapport bevat zowel algemene conclusies als uitkomsten per individuele verzekeraar. Het verbond kan sancties opleggen aan een verzekeraar die zich onvoldoende houdt aan de gemaakte afspraken.

Reglementen, vragenlijsten en rapportages

De documenten die horen bij het Self Assessment vindt u op de pagina downloads onder het kopje Naleving zelfregulering verzekeraars.