Externe toets op helder taalgebruik

De afdeling Taal en Communicatie VU voert voor de Stichting toetsing verzekeraars de toets op helder taalgebruik uit. Dit externe taalbureau toetst per keurmerkhouder van twee verzekeringsproducten een aantal communicatie-uitingen. Denk aan brochures, website-teksten, aanvraagformulieren en offertes.

Toetsingscriteria

Het bureau toetst op:

  • inhoud: volledigheid en duidelijkheid van de informatie
  • opbouw: structuur en rode draad
  • formulering: eenvoud en leesbaarheid van de tekst; zonder jargon, ouderwetse woorden en afkortingen
  • correctheid: spelling, grammatica en interpunctie presentatie: overzichtelijkheid en opmaak


De eerste drie criteria wegen het zwaarst.

Toelichting en checklists

Op de pagina met downloads vindt u onder het kopje Taaltoets de checklists en de uitgebreide toelichting die horen bij deze toets.

Procedure

De keurmerkhouder krijgt tijdig van de stichting te horen welke verzekeringsproducten worden beoordeeld. Vervolgens levert de keurmerkhouder voor deze producten de gevraagde communicatie-uitingen aan bij de stichting. Die legt een deel van deze communicatie-uitingen voor aan de afdeling Taal en Communicatie VU. De stichting stelt het rapport dat Taal en Communicatie VU opstelt over de teksten, beschikbaar aan de keurmerkhouder.