Contact

Kan ik een rol spelen bij de normen van het Keurmerk?

Dat kan. De normen zijn gebaseerd op criteria die voor de consument zwaar wegen, zoals heldere communicatie en goede (telefonische) bereikbaarheid. De normen van het Keurmerk komen voort uit consumentenonderzoeken en zijn getoetst door consumentenpanels. Ook bij eventuele aanpassingen van de normen in de toekomst houden wij rekening met uw wensen als consument.

Wordt een keurmerk wel eens ingetrokken?

Ja. Intrekken gebeurt echter niet zomaar. Eerst controleren we of de keurmerkhouder aan de keurmerkeisen voldoet. Is dit niet het geval, dan krijgt de keurmerkhouder een herstelperiode. Voldoet hij daarna nog steeds niet aan de normen? Dan trekken we het Keurmerk in.

Herbeoordeling

Of een keurmerkhouder voldoet aan de normen controleren we voor toekenning en in het eerste jaar na toekenning van het Keurmerk. Daarna toetsen we de keurmerkhouder op de kernwaarden. Dit doen we met thema-onderzoeken. Mocht hieruit blijken dat de keurmerkhouder de normen onvoldoende naleeft, dan moet hij dit direct herstellen en volgt een nieuwe beoordeling. Als deze onvoldoende is, dan trekken we het Keurmerk in.

Waarom is er maar één keurmerk voor verzekeringsbedrijven, ongeacht hun specialisatie?

Het Keurmerk gaat over de dienstverlening en klantgerichtheid van verzekeringsbedrijven. Het maakt dus niet uit of het gaat over schadeverzekeringen, levensverzekeringen, of zorgverzekeringen. Klantgerichtheid en dienstverlening staan immers los van het soort verzekeringen dat een bedrijf aanbiedt.

Ik heb een andere vraag

Neem contact op via info@keurmerkverzekeraars.nl