Over het keurmerk

Op 24 juni stemde de ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars in met een herzien stelsel voor de zelfregulering. Dit vernieuwde stelsel ging op op 1 juli 2020 in. Door het nieuwe stelsel is Stichting toetsing verzekeraars op 1 oktober 2020 gestopt met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Het doel van het keurmerk was bijdragen aan het bevorderen van een duurzaam vertrouwen van de consument in de verzekeringssector.

Het doel van het keurmerk bestond uit twee hoofd onderdelen

  • Het Keurmerk ontwikkelen, beheren en uitgeven.
  • De leden van het Verbond van Verzekeraars toetsen op de zelfregulering.

Door het nieuwe stelsel is Stichting toetsing verzekeraars op 1 oktober 2020 gestopt met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.