Over het keurmerk

Het Keurmerk Verzekeraars word uitgegeven aan verzekeraars en volmachtbedrijven die voldoen aan de keurmerknormen en voldoende scoren in de thema-onderzoeken. Daarnaast wordt getoetst of verzekeraars zich houden aan hun eigen gedragscodes en convenanten.

Het doel van het keurmerk is bijdragen aan het bevorderen van een duurzaam vertrouwen van de consument in de verzekeringssector.

Het doel van het keurmerk bestaat uit twee hoofd onderdelen

  • Het Keurmerk ontwikkelen, beheren en uitgeven.
  • De leden van het Verbond van Verzekeraars toetsen op de zelfregulering.

Alle leden van het Verbond van Verzekeraars moeten zich houden aan afgesproken convenanten en gedragscodes. Het keurmerk controleert of verzekeraars zich hier daadwerkelijk aan houden.