Wie geeft het Keurmerk uit?

De Stichting toetsing verzekeraars geeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren uit aan verzekeraars en volmachtbedrijven die voldoen aan de keurmerknormen en voldoende scoren in de thema-onderzoeken. Daarnaast toetst de stichting of verzekeraars zich houden aan hun eigen gedragscodes en convenanten.

Doel en taken Stichting toetsing verzekeraars

Het doel van de Stichting toetsing verzekeraars is bijdragen aan het bevorderen van een duurzaam vertrouwen van de consument in de verzekeringssector. De stichting is onafhankelijk; zowel bestuurlijk als financieel. De stichting heeft twee hoofdtaken:

 • Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren ontwikkelen, beheren en uitgeven.
 • De leden van het Verbond van Verzekeraars toetsen op de zelfregulering.

Toets op de zelfregulering

Alle leden van het Verbond van Verzekeraars moeten zich houden aan afgesproken convenanten en gedragscodes. De Stichting toetsing verzekeraars controleert of verzekeraars zich hier daadwerkelijk aan houden met het Self Assessment. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over het Self Assessment.

Achtergrond Stichting toetsing verzekeraars

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is gestart op initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Om ervoor te zorgen dat het Keurmerk verder werd ontwikkeld door een onafhankelijke organisatie, is de Stichting toetsing verzekeraars opgericht in 2009. Deze stichting beheert en ontwikkelt het Keurmerk en doet ook de toetsingen bij verzekeraars en gevolmachtigden.

Stichtingsbestuur

De Stichting toetsing verzekeraars heeft een onafhankelijk bestuur, waarvan de leden niet werkzaam mogen zijn bij of voor een verzekeraar of gevolmachtigde. Het bestuur geeft het finale oordeel over het toekennen of intrekken van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Elly Blanksma-van den Heuvel (voorzitter)
 • Hein Albeda
 • Gerard ten Brincke
 • prof. dr. Marco Loos


Bekijk hier de voormalige en huidige functies van het bestuur.

Klankbordgroep

Sinds januari 2017 heeft de stichting een klankbordgroep. Deze bestaat uit directeuren en bestuurders van keurmerkhouders. De klankbordgroep overlegt periodiek met de stichting over onderwerpen voor thema-onderzoeken, normen en andere keurmerkzaken. Met de klankbordgroep bouwen we aan een Keurmerk Klantgericht Verzekeren voor de toekomst.

Commissie van bezwaar

Als het stichtingsbestuur besluit het Keurmerk Klantgericht Verzekeren niet toe te kennen of in te trekken kan een (aspirant-) keurmerkhouder daartegen in beroep gaan bij de commissie van bezwaar. Bezwaar indienen gaat op grond van het Reglement van bezwaar. U kunt bezwaar indienen bij de secretaris van de commissie. De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • prof. mr. Adriënne de Moor-van Vught (voorzitter)
 • dr. Taco Groenewegen (secretaris)
 • mr. Kees van der Weide


Adres secretaris, dr. F.T. Groenewegen:
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Leerstoelgroep Staats- en bestuursrecht
Postbus 1030
1000 BA Amsterdam

Bureau Stichting toetsing verzekeraars

Alle operationele werkzaamheden van de Stichting toetsing verzekeraars voert het stichtingsbureau uit. De dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid liggen bij de directeur van de stichting, Ron van Kesteren. Het bureau heeft zeven medewerkers:

 • Ron van Kesteren: directeur (070 - 750 82 16)
 • Martijn Crul: auditor (070 - 750 82 50)
 • Reza Hagshenas: auditor (070 - 750 82 17)
 • Rob Raven: auditor (070 - 750 82 41)
 • Ron van der Meule: senior adviseur Keurmerk (070 - 750 82 19)
 • Sonja Verhoef: office manager (070 - 750 82 15)
 • Tom de Beer: auditor (070 - 750 82 51)