Wat is het Keurmerk?

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren garandeert consumenten de kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid van een verzekeraar of gevolmachtigde. Dit Keurmerk is het eerste kwaliteitskeurmerk in de verzekeringsbranche, ook internationaal.

Kwaliteitsgarantie consumenten

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren garandeert consumenten dat de keurmerkhouder zijn beloftes nakomt en een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening levert. Het Keurmerk gaat ook na of de keurmerkhouder duidelijke en eerlijke informatie geeft over zijn verzekeringen en rekening houdt met de doelgroep als zij een product maken of reviewen.

Onderscheidend vermogen

Keurmerkhouders onderscheiden zich in de markt met een erkend en getoetst kwaliteitsniveau. Bekijk het overzicht met alle keurmerkhouders. Iedere in Nederland geregistreerde verzekeraar of gevolmachtigde kan het Keurmerk aanvragen bij de Stichting toetsing verzekeraars. Ga naar de aanvraagprocedure voor meer informatie of download meteen het aanvraagformulier.

Handboek met keurmerknormen

Verzekeraars en gevolmachtigden die het Keurmerk willen behalen, moeten voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau. Om dat niveau aan te tonen, toetsen we aankomend keurmerkhouders aan een aantal normen. Als zij voldoen, dan kennen we vervolgens het Keurmerk toe. We toetsen aankomend keurmerkhouders op de volgende normen:

  • transparante website-informatie;
  • heldere taal in klantinformatie;
  • degelijk ontwikkel- en onderhoudsproces voor verzekeringen;
  • goede bereikbaarheid;
  • klacht- en feedbackmanagement;
  • klantgerichte claimbehandeling;
  • continue kwaliteitsverbetering.


We toetsen de keurmerkhouder na de eerste beoordeling in thema-onderzoeken, waarin de keurmerkhouder aantoont de kernwaarden van het Keurmerk waar te maken. Deze kernwaarden zijn: 

  • heldere informatie geven;
  • beloftes nakomen;
  • het klantbelang centraal stellen.


Wilt u meer weten over de keurmerknormen of de kernwaarden? Ga dan naar de pagina met informatie over de keurmerknormen of de kernwaarden. U kunt ook het handboek met een uitgebreide beschrijving van alle keurmerknormen downloaden.

Keurmerk en communicatie

Keurmerkhouders mogen het keurmerklogo gebruiken in hun promotionele publieksuitingen, evenals de slogan:
 


[naam keurmerkhouder] voldoet aan de kwaliteitscriteria van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Met dit Keurmerk laten wij zien dat wij doen wat wij u beloven. Uw vertrouwen is onze zekerheid.
 


Daarnaast kunnen keurmerkhouders bij het logo de volgende pay-off gebruiken:
Verzekerd van kwaliteit!

Hoe vraagt u het Keurmerk aan?

Organisaties die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren willen aanvragen, doorlopen een aantal stappen. Ga naar de pagina over het aanvragen van het Keurmerk voor meer informatie over de aanvraagprocedure en de tarieven. Of vul meteen het aanvraagformulier in.