Categorieën
Niet gecategoriseerd

Themarapportage Informatieverstrekking 

Het laatste themerapport van het vorige Keurmerk: Keurmerk Klangericht verzekeren verscheen eind 2020. Er is geen rapport beschikbaar voor 2021 of 2022. De samenvatting van het rapport is hieronder gearchiveerd.

Keurmerkhouders scoren gemiddeld 4,1 van de maximale 5 punten in het thema-onderzoek van Keurmerk Klantgericht Verzekeren  (KKV)  waarin de informatieverstrekking van keurmerkhouders aan klant werd getoetst aan drie eisen: goed vindbaar, begrijpelijk, transparant en evenwichtig. De gemiddelde score van de 25 keurmerkhouders is 4,1, wat door KKV als ‘een mooie score’ wordt bestempeld.

De ambitie van het keurmerk is een score van 4,0, wat door 16 van de 25 keurmerkhouders is behaald. De hoogste score is behaald door rechtsbijstandverzekeraar DAS: 5, de maximale score, gevolgd door ABN AMRO Verzekeringen, Ohra en pro Life met allen 4,9 en Centraal Beheer met een 4,8. De laagst scorende keurmerkhouder behaalde een gemiddelde totaalscore van 3,1.

Verbetermogelijkheden

 Tijdens het  onderzoek heeft KKV een aantal verbetermogelijkheden gesignaleerd. De belangrijkste verbeterpunten zijn:

 • Het bieden van regelmaat en herhaling in taaltrainingen voor alle medewerkers (ook zonder klantcontact). Een derde van de keurmerkhouders (32%) heeft onvoldoende regelmaat en herhaling in de taaltrainingen voor medewerkers met klantcontact, of biedt medewerkers zonder klantcontact geen taaltrainingen aan.

 • Duidelijk maken wat het doel van de verzekeringskaart is. Bij de helft van de keurmerkhouders (52%) is geen uitleg opgenomen bij de snelkoppeling naar de verzekeringskaart over wat een verzekeringskaart is.

 • Uitsluitingen prominent op de productpagina vermelden. Een derde van de keurmerkhouders (30%) heeft de productuitsluitingen niet prominent opgenomen op de productpagina. Bij de keurmerkhouders die dit wel hebben gedaan, geeft bij een kwart van de keurmerkhouders (25%) het overzicht met uitsluitingen niet alle relevante en belangrijke productgerelateerde uitsluitingen weer.

• Een hogere periodiciteit van kwaliteitstoetsen op het gebruik van heldere taal met daarin voldoende aandacht voor belangrijke taalaspecten. Van de keurmerkhouders die kwaliteitstoetsen uitvoert (81%), doet een deel van de keurmerkhouders (26%) dit met onvoldoende periodiciteit of diepgang

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *