Categorieën
Niet gecategoriseerd

Inboedelverzekering voor bedrijven: wat is het en waarom is het belangrijk?

In dit artikel wordt uitgelegd wat inboedelverzekering voor bedrijven inhoudt en waarom het essentieel is voor elke onderneming. We bespreken de dekking van een inboedelverzekering, het belang ervan voor de bescherming tegen financiële risico’s, en hoe het bijdraagt aan de continuïteit van de bedrijfsvoering. Ook kijken we naar aanvullende verzekeringen die relevant kunnen zijn voor bedrijven en geven we tips voor het kiezen van de juiste verzekering voor uw bedrijf. Het doel is om bedrijven te informeren over het belang van een goede inboedelverzekering en hoe deze bijdraagt aan financiële zekerheid en gemoedsrust in het geval van onvoorziene gebeurtenissen.

Belangrijke Inzichten

 • Een inboedelverzekering voor bedrijven is cruciaal om bezittingen te beschermen tegen schade of verlies door bijvoorbeeld brand, diefstal of waterschade.
 • Het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt tegen claims van derden voor schade veroorzaakt door het bedrijf, zijn producten, of medewerkers.
 • Een rechtsbijstandverzekering biedt toegang tot juridische expertise en beschermt tegen juridische tegenslagen.
 • Een gedegen risicoanalyse is de eerste stap naar het kiezen van de juiste verzekeringen voor uw bedrijf.
 • Het niet hebben van de juiste verzekeringen kan leiden tot financiële risico’s, juridische complicaties en een negatieve impact op de bedrijfscontinuïteit.

Wat is inboedelverzekering voor bedrijven?

Wat is inboedelverzekering voor bedrijven?

Definitie en belang

Een inboedelverzekering voor bedrijven is een essentiële bescherming die dekking biedt voor de bezittingen binnen een bedrijf tegen schade of verlies door onvoorziene gebeurtenissen zoals brand, diefstal, waterschade en vandalisme. Het is een cruciale stap voor elke ondernemer die zijn bedrijfsvoering veilig wil stellen en financiële stabiliteit wil behouden.

Houd er rekening mee dat bepaalde situaties zijn uitgesloten van dekking. Zo krijg je niet altijd een bedrag uitgekeerd als de schade is ontstaan door terrorisme of een natuurramp.

Het belang van een inboedelverzekering strekt zich verder uit dan alleen de materiële waarde van de bezittingen. Het biedt ook een vorm van financiële zekerheid bij onvoorziene gebeurtenissen, waardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd blijft. Zonder deze verzekering kunnen de financiële gevolgen van schade of verlies aanzienlijk zijn, wat de bedrijfsvoering ernstig kan beïnvloeden.

Dekking van een inboedelverzekering

Een inboedelverzekering voor bedrijven biedt bescherming tegen schade of verlies van bedrijfsbezittingen door onvoorziene gebeurtenissen. De dekking omvat typisch inbraak en diefstal, brand en rookschade, waterschade, en vandalisme. Het is cruciaal om te overwegen of je aanvullende verzekeringen nodig hebt voor specifieke items zoals dure elektronica of sieraden, die soms beperkt of niet gedekt zijn onder de standaard inboedelverzekering.

Houd er rekening mee dat bepaalde situaties zijn uitgesloten van dekking. Zo krijg je niet altijd een bedrag uitgekeerd als de schade is ontstaan door terrorisme of een natuurramp.

Het kiezen van de juiste inboedelverzekering hangt af van verschillende factoren, waaronder de waarde van je inboedel en de specifieke risico’s die je wilt afdekken. Door een gedegen risicoanalyse uit te voeren, kun je bepalen welke aanvullende dekkingen noodzakelijk zijn voor jouw onderneming. Dit zorgt niet alleen voor een betere bescherming, maar ook voor financiële zekerheid bij onvoorziene gebeurtenissen.

Verschil met opstalverzekering

Het onderscheid tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering is essentieel voor bedrijven om te begrijpen. Een opstalverzekering dekt schade aan het gebouw zelf, zoals muren, dak en fundering, terwijl een inboedelverzekering zich richt op de bezittingen binnen het gebouw, zoals meubels, elektronica en andere roerende goederen.

Het is van vitaal belang om een verzekering te hebben die je bedrijf kan redden in tijden van nood.

Door beide verzekeringen te combineren, kan een bedrijf een meer omvattende bescherming genieten. Het is echter belangrijk om de specifieke dekking van elke verzekering zorgvuldig te vergelijken om ervoor te zorgen dat alle aspecten van het bedrijf adequaat beschermd zijn.

Waarom is een inboedelverzekering belangrijk voor bedrijven?

Waarom is een inboedelverzekering belangrijk voor bedrijven?

Bescherming tegen financiële risico’s

Een inboedelverzekering voor bedrijven biedt een cruciale bescherming tegen financiële risico’s die voortkomen uit onvoorziene gebeurtenissen zoals brand, diefstal, waterschade en vandalisme. Deze verzekering zorgt ervoor dat bedrijven niet zelf voor de hoge kosten van schade of verlies hoeven op te draaien. Het hebben van een dergelijke verzekering is essentieel voor de financiële gezondheid van een onderneming.

Het is van vitaal belang om een verzekering te hebben die je bedrijf kan redden in tijden van nood.

Veelvoorkomende oorzaken van schade aan de inboedel van een bedrijf zijn inbraak en diefstal, brand en rookschade, waterschade, en vandalisme. Deze incidenten kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor een onderneming. Het is daarom belangrijk om te overwegen of je aanvullende verzekeringen nodig hebt voor specifieke items zoals dure elektronica of sieraden, die soms beperkt of niet gedekt zijn onder de standaard inboedelverzekering.

Hieronder vind je een lijst van enkele veelvoorkomende aanvullende verzekeringen:

 • Brandverzekering voor bedrijfspanden
 • Inventaris/Goederen verzekering
 • Reconstructieverzekering
 • Glasverzekering

Het kiezen van de juiste aanvullende verzekeringen hangt af van de specifieke behoeften en risico’s van jouw bedrijf. Door een gedegen risicoanalyse uit te voeren, kun je bepalen welke aanvullende dekkingen noodzakelijk zijn voor jouw onderneming. Dit zorgt niet alleen voor een betere bescherming, maar ook voor financiële zekerheid bij onvoorziene gebeurtenissen.

Continuïteit van de bedrijfsvoering

Het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering is cruciaal voor elk bedrijf. Een inboedelverzekering speelt hierbij een sleutelrol door te zorgen dat schade aan of verlies van bedrijfsbezittingen niet leidt tot langdurige onderbrekingen van de werkzaamheden. Dit is vooral belangrijk in situaties waarin bedrijfsmiddelen essentieel zijn voor de dagelijkse operaties.

Het is van vitaal belang om een verzekering te hebben die je bedrijf kan redden in tijden van nood.

Bijvoorbeeld, in het geval van een brand kan de schade aanzienlijk zijn. Zonder adequate dekking zou de financiële impact verwoestend kunnen zijn, waardoor het bedrijf mogelijk niet in staat is om snel te herstellen. Dit benadrukt het belang van een inboedelverzekering voor bedrijven, die niet alleen de financiële last verlicht, maar ook helpt bij het snel hervatten van de bedrijfsactiviteiten na een calamiteit.

Voorbeelden van schadegevallen

Schadegevallen kunnen een grote impact hebben op de bedrijfsvoering. Hieronder volgen enkele voorbeelden van situaties waarin een inboedelverzekering voor bedrijven van cruciaal belang kan zijn:

 • Brand of rookschade die essentiële bedrijfsmiddelen vernietigt.
 • Waterschade door lekkage of overstroming, wat kan leiden tot kostbare reparaties.
 • Inbraak en diefstal, waarbij waardevolle apparatuur of voorraad wordt ontvreemd.
 • Vandalisme, wat niet alleen fysieke schade veroorzaakt, maar ook de bedrijfsreputatie kan schaden.

Houd er rekening mee dat bepaalde situaties zijn uitgesloten van dekking. Zo krijg je niet altijd een bedrag uitgekeerd als de schade is ontstaan door terrorisme of een natuurramp.

Het is daarom essentieel om de polisvoorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen welke risico’s gedekt zijn. Dit helpt om onaangename verrassingen te voorkomen en zorgt ervoor dat je bedrijf adequaat beschermd is tegen de meest voorkomende vormen van schade.

Aanvullende verzekeringen voor bedrijven

Aanvullende verzekeringen voor bedrijven

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Naast de standaarddekking van een inboedelverzekering is het overwegen van aanvullende verzekeringen van cruciaal belang voor een optimale bescherming van je bedrijf. Deze verzekeringen bieden dekking voor specifieke risico’s die niet onder de basispolis vallen.

Hieronder vind je een lijst van enkele veelvoorkomende aanvullende verzekeringen:

Aanvullende Verzekeringen Beschrijving
Brandverzekering voor bedrijfspanden Dekking voor schade aan bedrijfspanden door brand
Inventaris/Goederen verzekering Dekking voor schade aan inventaris en goederen
Reconstructieverzekering Dekking voor kosten van reconstructie na schade
Glasverzekering Dekking voor schade aan glas in het bedrijf

Het is essentieel om de dekking van beide verzekeringen zorgvuldig te vergelijken om ervoor te zorgen dat je volledig beschermd bent tegen alle mogelijke risico’s.

Het kiezen van de juiste aanvullende verzekeringen hangt af van de specifieke behoeften en risico’s van jouw bedrijf. Door een gedegen risicoanalyse uit te voeren, kun je bepalen welke aanvullende dekkingen noodzakelijk zijn voor jouw onderneming. Dit zorgt niet alleen voor een betere bescherming, maar ook voor financiële zekerheid bij onvoorziene gebeurtenissen.

Rechtsbijstandverzekering

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt onmisbare ondersteuning bij juridische conflicten. Of het nu gaat om geschillen met klanten, leveranciers of werknemers, deze verzekering zorgt ervoor dat je toegang hebt tot juridische expertise zonder dat de kosten de pan uit rijzen. Het geeft een geruststellend gevoel te weten dat je bedrijf beschermd is tegen juridische tegenslagen.

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt zeker voor juridische problemen. Met een rechtsbijstandverzekering krijg je niet alleen hulp bij problemen, maar ook advies om deze te voorkomen.

Hieronder volgt een lijst van voordelen:

 • Advies over contracten en algemene voorwaarden
 • Hulp bij het voorkomen van geschillen
 • Juridische bijstand in geval van conflicten
 • Financiële dekking van juridische kosten

Het kiezen van de juiste rechtsbijstandverzekering hangt af van de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Het is belangrijk om verschillende aanbieders te vergelijken en een verzekering te vinden die aansluit bij jouw bedrijfsactiviteiten en de risico’s die daarbij horen.

Specifieke dekkingen voor waardevolle items

Bij het verzekeren van een bedrijf is het niet alleen belangrijk om te denken aan de algemene inboedel, maar ook aan specifieke waardevolle items die extra bescherming nodig hebben. Dit kan variëren van dure elektronica tot unieke kunstwerken. Het is essentieel om te overwegen of je aanvullende verzekeringen nodig hebt voor deze items, aangezien ze soms beperkt of niet gedekt zijn onder de standaard inboedelverzekering.

Het kiezen van de juiste inboedelverzekering hangt af van verschillende factoren, waaronder de waarde van je inboedel en de specifieke risico’s die je wilt afdekken.

Hieronder vind je een lijst van enkele veelvoorkomende aanvullende verzekeringen:

 • Brandverzekering voor bedrijfspanden
 • Inventaris/Goederen verzekering
 • Reconstructieverzekering
 • Glasverzekering

Het is cruciaal om de dekking van beide verzekeringen zorgvuldig te vergelijken om ervoor te zorgen dat je volledig beschermd bent tegen alle mogelijke risico’s.

Het kiezen van de juiste verzekering voor uw bedrijf

Het kiezen van de juiste verzekering voor uw bedrijf

Het belang van een gedegen risicoanalyse

Een gedegen risicoanalyse is essentieel voor elke onderneming die zich wil beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen. Het identificeren van potentiële risico’s en het inschatten van hun impact helpt bij het maken van geïnformeerde beslissingen over welke verzekeringen noodzakelijk zijn voor jouw bedrijf. Het is cruciaal om niet alleen de huidige, maar ook toekomstige risico’s in overweging te nemen.

Door een grondige risicoanalyse uit te voeren, kun je onaangename verrassingen voorkomen en zorg je ervoor dat je onderneming tegen de juiste risico’s is verzekerd.

Hieronder volgt een lijst met stappen die je kunt volgen bij het uitvoeren van een risicoanalyse:

 • Inventariseer alle mogelijke risico’s die jouw onderneming loopt.
 • Bepaal de waarschijnlijkheid en potentiële impact van elk risico.
 • Identificeer maatregelen om deze risico’s te beheersen of te verminderen.
 • Kies de juiste verzekeringen die passen bij de geïdentificeerde risico’s.

Het zorgvuldig vergelijken van aanbieders en polisvoorwaarden is een stap die niet overgeslagen mag worden. Door een gedegen risicoanalyse uit te voeren, kun je de verzekeringen identificeren die het meest relevant zijn voor jouw bedrijf. Dit zorgt voor financiële stabiliteit en gemoedsrust.

Verschillende soorten verzekeringen en hun noodzaak

Het kiezen van de juiste verzekering voor uw bedrijf is cruciaal voor de bescherming tegen onvoorziene gebeurtenissen. Elke onderneming heeft specifieke behoeften en risico’s, waardoor het belangrijk is om een verzekering te vinden die hierop aansluit. Hieronder volgt een overzicht van enkele essentiële verzekeringen voor bedrijven:

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: Beschermt tegen claims van derden voor schade veroorzaakt door het bedrijf.
 • Inboedelverzekering voor bedrijven: Dekking voor schade of verlies van bedrijfsbezittingen door bijvoorbeeld brand of diefstal.
 • Rechtsbijstandverzekering: Biedt toegang tot juridische expertise en bescherming tegen juridische geschillen.

Het is van vitaal belang om een verzekering te hebben die je bedrijf kan redden in tijden van nood.

Het zorgvuldig vergelijken van aanbieders en polisvoorwaarden is een stap die niet overgeslagen mag worden. Door een gedegen risicoanalyse uit te voeren, kunt u de verzekeringen identificeren die het meest relevant zijn voor uw bedrijf. Dit zorgt voor financiële stabiliteit en gemoedsrust.

Tips voor het vergelijken van verzekeringsopties

Vergelijkingshulpmiddelen kunnen van onschatbare waarde zijn bij het vinden van de juiste verzekering voor uw bedrijf. Door verschillende aanbieders en polisvoorwaarden zorgvuldig te vergelijken, kunt u de beste dekking en prijs vinden. Hier zijn enkele belangrijke stappen die u kunt volgen:

 1. Inventariseer de risico’s die uw bedrijf loopt.
 2. Vergelijk de dekking en premies van verschillende verzekeringsopties.
 3. Let op eventuele uitsluitingen en voorwaarden om verrassingen te voorkomen.

Het is essentieel om de polisvoorwaarden grondig te controleren om ervoor te zorgen dat uw bedrijf volledig beschermd is tegen mogelijke risico’s.

Veelgestelde vragen over zakelijke verzekeringen

Veelgestelde vragen over zakelijke verzekeringen

Hoe kies ik de beste inboedelverzekering voor mijn bedrijf?

Het kiezen van de juiste inboedelverzekering voor je bedrijf is een belangrijke stap om je bezittingen te beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen zoals brand, diefstal en waterschade. Een grondige vergelijking van de polisvoorwaarden en dekkingen van verschillende aanbieders is essentieel.

Hier zijn enkele stappen om te overwegen:

 • Inventariseer de risico’s die jouw bedrijf loopt.
 • Vergelijk verschillende verzekeringsopties en hun dekking.
 • Let op de polisvoorwaarden en uitsluitingen om onaangename verrassingen te voorkomen.

Het is van vitaal belang om een verzekering te hebben die je bedrijf kan redden in tijden van nood.

Door deze stappen zorgvuldig te volgen, zorg je ervoor dat je onderneming goed beschermd is tegen onvoorziene gebeurtenissen, waardoor je financiële stabiliteit en gemoedsrust behoudt.

Wat dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming tegen claims van derden die voortkomen uit schade of letsel veroorzaakt door het bedrijf, zijn producten, of medewerkers. Dit omvat materiële schade aan eigendommen van anderen en medische kosten als gevolg van letsel. Belangrijk is dat ook juridische kosten gedekt kunnen zijn als er een rechtszaak volgt uit de schadeclaim.

Het is cruciaal om te begrijpen dat niet alle schades automatisch gedekt zijn. Specifieke uitsluitingen en voorwaarden zijn van toepassing, afhankelijk van de polis.

Bij het kiezen van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is het belangrijk om de volgende punten in overweging te nemen:

 • De omvang van de dekking
 • Het eigen risico
 • De premie
 • Eventuele aanvullende dekkingen

Deze punten helpen bij het vinden van een verzekering die past bij de specifieke behoeften en risico’s van uw onderneming. Het zorgvuldig vergelijken van aanbieders en polisvoorwaarden is een stap die niet overgeslagen mag worden.

Is een rechtsbijstandverzekering noodzakelijk voor mijn bedrijf?

Het antwoord op de vraag of een rechtsbijstandverzekering noodzakelijk is voor jouw bedrijf hangt sterk af van de aard en omvang van je onderneming. Juridische geschillen kunnen onverwachts opduiken en aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Een rechtsbijstandverzekering biedt toegang tot juridische expertise en beschermt tegen de kosten van juridische procedures, wat essentieel kan zijn voor de bescherming van je bedrijf.

Het is van vitaal belang om een verzekering te hebben die je bedrijf kan redden in tijden van nood.

Het kiezen van de juiste rechtsbijstandverzekering vereist aandacht voor de specifieke risico’s die jouw onderneming loopt. Hier zijn enkele stappen om te overwegen:

 • Inventariseer de risico’s die jouw bedrijf loopt.
 • Vergelijk verschillende verzekeringsopties en hun dekking.
 • Let op de polisvoorwaarden en uitsluitingen om onaangename verrassingen te voorkomen.

Financiële zekerheid bij onvoorziene gebeurtenissen

Financiële zekerheid bij onvoorziene gebeurtenissen

Het belang van een verplichte verzekering

Het hebben van een verplichte verzekering biedt een essentiële laag van financiële zekerheid in het geval van onvoorziene gebeurtenissen. Deze zekerheid is cruciaal voor het voortbestaan van je bedrijf, vooral in tijden van crisis. Het kan het verschil betekenen tussen een tijdelijke tegenslag en een faillissement.

 • Inventariseer de risico’s die jouw bedrijf loopt.
 • Vergelijk verschillende verzekeringsopties en hun dekking.
 • Let op de polisvoorwaarden en uitsluitingen om onaangename verrassingen te voorkomen.

Het is van vitaal belang om een verzekering te hebben die je bedrijf kan redden in tijden van nood.

Stappen voor het kiezen van de juiste verzekering

Het kiezen van de juiste verzekering voor uw bedrijf is een proces dat zorgvuldigheid en aandacht vereist. Door een grondige risicoanalyse uit te voeren, kunt u de specifieke risico’s identificeren die uw onderneming loopt. Dit is de eerste en meest cruciale stap in het proces. Vervolgens is het belangrijk om de verschillende verzekeringsopties en hun dekkingen te vergelijken. Hier zijn enkele stappen die u kunt volgen bij het kiezen van de juiste verzekering voor uw bedrijf:

 • Inventariseer alle mogelijke risico’s die uw onderneming loopt.
 • Bepaal de waarschijnlijkheid en potentiële impact van elk risico.
 • Identificeer maatregelen om deze risico’s te beheersen of te verminderen.
 • Vergelijk verschillende verzekeringsopties en hun dekking.
 • Let op de polisvoorwaarden en uitsluitingen om onaangename verrassingen te voorkomen.

Het zorgvuldig vergelijken van aanbieders en polisvoorwaarden is een stap die niet overgeslagen mag worden. Dit zorgt voor financiële stabiliteit en gemoedsrust.

Door deze stappen zorgvuldig te volgen, zorgt u ervoor dat uw onderneming goed beschermd is tegen onvoorziene gebeurtenissen, waardoor u financiële stabiliteit en gemoedsrust behoudt.

Gemoedsrust en financiële stabiliteit

Het hebben van de juiste verzekeringen biedt niet alleen bescherming tegen onvoorziene gebeurtenissen, maar zorgt ook voor gemoedsrust en financiële stabiliteit. Dit is essentieel voor elke ondernemer die zijn bedrijf tegen mogelijke risico’s wil beschermen.

Het is van vitaal belang om een verzekering te hebben die je bedrijf kan redden in tijden van nood.

Het kiezen van de juiste verzekering vereist aandacht voor de specifieke risico’s die jouw onderneming loopt. Hier zijn enkele stappen om te overwegen:

 • Inventariseer de risico’s die jouw bedrijf loopt.
 • Vergelijk verschillende verzekeringsopties en hun dekking.
 • Let op de polisvoorwaarden en uitsluitingen om onaangename verrassingen te voorkomen.

Door deze stappen zorgvuldig te volgen, zorg je ervoor dat je onderneming goed beschermd is tegen onvoorziene gebeurtenissen, waardoor je financiële stabiliteit en gemoedsrust behoudt.

Conclusie

Het afsluiten van de juiste inboedelverzekering voor bedrijven, samen met aanvullende verzekeringen zoals bedrijfsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering, is essentieel voor de bescherming van je bedrijf tegen onvoorziene gebeurtenissen. Deze verzekeringen bieden niet alleen financiële zekerheid en bescherming tegen materiële schade, maar ook tegen juridische geschillen en claims van derden. Door een gedegen risicoanalyse uit te voeren, kun je de specifieke behoeften en risico’s van jouw onderneming in kaart brengen en de juiste verzekeringen kiezen die aansluiten bij jouw situatie. Dit zorgt voor gemoedsrust en stelt je in staat om je te focussen op wat echt belangrijk is: het succesvol runnen van je bedrijf.

Veelgestelde vragen over zakelijke verzekeringen

Wat is inboedelverzekering voor bedrijven?

Een inboedelverzekering voor bedrijven biedt bescherming voor de bezittingen binnen je bedrijf tegen schade of verlies door onvoorziene gebeurtenissen zoals brand, diefstal, waterschade en vandalisme. Het is essentieel voor ondernemers die hun bedrijfsvoering veilig willen stellen.

Wat dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming tegen claims van derden die kunnen ontstaan door schade veroorzaakt door het bedrijf, zijn producten, of medewerkers. Het is een essentiële laag van bescherming voor bedrijven.

Is een rechtsbijstandverzekering noodzakelijk voor mijn bedrijf?

Ja, een rechtsbijstandverzekering biedt toegang tot juridische expertise en beschermt tegen juridische geschillen. Het is een belangrijke verzekering voor bedrijven om zich te beschermen tegen juridische tegenslagen.

Hoe kies ik de beste inboedelverzekering voor mijn bedrijf?

Bij het kiezen van de beste inboedelverzekering voor je bedrijf is het belangrijk om de dekking zorgvuldig te vergelijken en te overwegen of je aanvullende verzekeringen nodig hebt voor specifieke items zoals dure elektronica of sieraden. Een gedegen risicoanalyse is de eerste stap.

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van schade aan de inboedel van een bedrijf?

De meest voorkomende oorzaken van schade aan de inboedel van een bedrijf zijn inbraak en diefstal, brand en rookschade, waterschade, en vandalisme. Deze incidenten kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor een onderneming.

Wat is het verschil tussen een opstal- en inboedelverzekering?

Een opstalverzekering biedt dekking voor schade aan het gebouw zelf, zoals muren, dak en fundering. Een inboedelverzekering beschermt daarentegen de bezittingen binnen het gebouw, zoals meubels, elektronische apparaten en persoonlijke spullen.