Categorieën
Niet gecategoriseerd

Wie zijn de leden van het Verbond van Verzekeraars?

Het Verbond van Verzekeraars speelt een cruciale rol in de Nederlandse verzekeringsbranche door belangenbehartiging, beleidsontwikkeling en het bieden van praktische ondersteuning aan zijn leden. Deze organisatie, die zowel schade- als levensverzekeraars vertegenwoordigt, bevordert een vitale sector die de belangen van verzekerden vooropstelt. In dit artikel verkennen we de verschillende facetten van het Verbond van Verzekeraars, waaronder de diensten die het aan zijn leden biedt, het belang van zelfregulering, en de mogelijkheden voor onderzoek, educatie, en samenwerking.

Belangrijkste Inzichten

 • Het Verbond van Verzekeraars is de brancheorganisatie van schade- en levensverzekeraars in Nederland, gericht op belangenbehartiging en beleidsontwikkeling.
 • Leden van het Verbond kunnen profiteren van diverse diensten, zoals praktische ondersteuning, informatie, bijeenkomsten, opleidingen en toolkits.
 • Het Verbond zet zich in voor zelfregulering binnen de verzekeringssector, wat heeft geleid tot een vernieuwd stelsel dat in 2020 is ingevoerd.
 • Onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke pijlers voor het Verbond, met focus op data analytics, verzekeringscriminaliteit, en geschillencommissies.
 • Educatieve programma’s en samenwerkingsverbanden, zoals de Insurance Academy, versterken de kennis en competenties binnen de sector.

Over het Verbond van Verzekeraars

Over het Verbond van Verzekeraars

Wat we voor leden doen

Het Verbond van Verzekeraars zet zich in om de belangen van haar leden te behartigen en te ondersteunen op verschillende fronten. We bieden een breed scala aan diensten aan onze leden, variërend van het verstrekken van actuele informatie en nieuwsbrieven tot het aanbieden van opleidingen en trainingen via onze Insurance Academy.

Onze leden kunnen ook profiteren van het aansluiten bij ons netwerk, waardoor ze toegang krijgen tot een platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen.

Daarnaast werken we aan de ontwikkeling en handhaving van zelfregulering binnen de verzekeringssector. Dit is een belangrijk aspect van ons werk, aangezien het bijdraagt aan het vertrouwen van consumenten in de verzekeringsmarkt. De recente herziening van het zelfreguleringssysteem, wat leidde tot de stopzetting van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren op 1 oktober 2020, is een voorbeeld van onze inzet voor verbetering en transparantie.

Aansluiten bij ons

Aansluiten bij het Verbond van Verzekeraars biedt vele voordelen. Als lid heb je toegang tot exclusieve content, netwerkmogelijkheden en ondersteuning op maat. Of je nu een grote of kleine verzekeraar bent, bij ons vind je een gemeenschap van professionals die zich inzetten voor de belangen van de verzekeringssector.

Om lid te worden, volg je een eenvoudig proces dat begint met het aanvragen van een account. Zodra je account is goedgekeurd, kun je profiteren van alle voordelen die het lidmaatschap te bieden heeft.

Leden hebben toegang tot een breed scala aan diensten, waaronder:

 • Advies en ondersteuning op maat
 • Netwerkevenementen en seminars
 • Exclusieve onderzoeksrapporten en data analytics
 • Bijdragen aan beleidsvorming en zelfregulering

Het lidmaatschap staat open voor alle soorten verzekeraars, van schade- tot levensverzekeraars. Samen werken we aan een sterke en betrouwbare verzekeringssector.

Ledenlijst / Lid worden

Het Verbond van Verzekeraars biedt een platform voor zowel bestaande als aspirant-leden. Lid worden van het Verbond is een proces dat toegang geeft tot een breed scala aan voordelen, waaronder deelname aan belangrijke discussies over de toekomst van de verzekeringsbranche, toegang tot exclusieve onderzoeksresultaten en de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op beleidsvorming.

Om lid te worden, is het belangrijk om eerst de criteria en het aanmeldingsproces te begrijpen. Het Verbond biedt gedetailleerde informatie en ondersteuning gedurende het hele proces.

Leden van het Verbond kunnen profiteren van een verscheidenheid aan diensten en initiatieven, zoals de Insurance Academy, die gericht is op het bevorderen van kennis en vaardigheden binnen de sector. Lidmaatschap staat open voor zowel schade- als levensverzekeraars, met verschillende lidmaatschapsopties die passen bij de behoeften van elke organisatie.

Verzekeringen en zelfregulering

Verzekeringen en zelfregulering

Zelfregulering

Zelfregulering binnen de verzekeringsbranche is een cruciaal aspect dat bijdraagt aan het vertrouwen van consumenten. Verzekeraars zijn gebonden aan diverse gedragscodes en regelingen, zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens en de Gedragscode Klachtbehandeling. Deze codes zorgen ervoor dat verzekeraars op een verantwoorde en transparante manier opereren.

Elk jaar worden verzekeraars getoetst op de naleving van deze zelfregulerende codes door middel van een self assessment. Dit proces verzekert dat alle leden zich houden aan de vastgestelde normen en waarden.

De zelfregulering is niet alleen belangrijk voor het waarborgen van de kwaliteit en integriteit binnen de sector, maar speelt ook een sleutelrol in de bescherming van de consument. Door zelfregulering kunnen verzekeraars proactief inspelen op veranderingen en innovaties binnen de markt, zonder dat er directe overheidsinterventie nodig is.

Digiwijzer

In het digitale tijdperk is het essentieel voor verzekeraars om up-to-date te blijven met de nieuwste technologieën en digitale trends. Het Verbond van Verzekeraars biedt daarom de Digiwijzer aan, een hulpmiddel dat leden helpt om hun digitale vaardigheden te verbeteren en te zorgen voor een veilige online omgeving voor hun klanten.

De Digiwijzer omvat verschillende aspecten van digitale veiligheid, van het beschermen van klantgegevens tot het voorkomen van cyberaanvallen.

Leden kunnen toegang krijgen tot een reeks hulpmiddelen en bronnen, waaronder:

 • Online cursussen en webinars
 • Richtlijnen voor digitale veiligheid
 • Tools voor data-analyse en risicobeheersing

Deze bronnen stellen leden in staat om hun digitale strategieën te verfijnen en te zorgen voor een veilige en betrouwbare service voor hun klanten.

Codes en regelingen

Het Verbond van Verzekeraars hanteert verschillende kerncodes die essentieel zijn voor het waarborgen van de kwaliteit en integriteit binnen de verzekeringsbranche. Deze omvatten onder andere de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens, de Gedragscode Klachtbehandeling, en de Gedragscode Informatieverstrekking. Elk van deze codes speelt een cruciale rol in het beschermen van de belangen van zowel de verzekeraars als de verzekerden.

Verzekeraars worden jaarlijks getoetst op de naleving van deze codes door middel van een self-assessment. Dit proces zorgt ervoor dat alle leden van het Verbond zich houden aan de hoogste standaarden van professionaliteit en ethiek. Het is een dynamisch proces dat bijdraagt aan de continue verbetering van de sector.

Het keurmerkverzekeraars.nl, hoewel niet meer actief, speelde voorheen een belangrijke rol in het toetsen van verzekeraars op zelfregulering. Dit benadrukt het belang van dergelijke initiatieven voor de branche.

Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling

Data analytics en onderzoek

Het Data Analytics Centre (DAC) speelt een cruciale rol binnen het Verbond van Verzekeraars door het samenstellen van dashboards met eigen gegevens en die van derden. Deze dashboards bieden inzicht in diverse ontwikkelingen, zoals stalbranden, weerkalenders en klimaatoverzichten. Ze zijn bijzonder handig voor het vaststellen van verzekerde schade, het inschatten van risico’s en het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen claims en klimaatverandering.

Het DAC maakt het mogelijk om meten is weten toe te passen in de praktijk, waardoor verzekeraars beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen.

Leden van het Verbond hebben exclusieve toegang tot deze content, waardoor ze altijd op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken en trends binnen de verzekeringsbranche.

Verzekeringscriminaliteit

In de strijd tegen verzekeringscriminaliteit zet het Verbond van Verzekeraars zich in om fraude te detecteren en te voorkomen. Dit is cruciaal voor het behoud van vertrouwen in de verzekeringssector en het waarborgen van eerlijke premies voor alle verzekerden.

Het aanpakken van verzekeringsfraude is een voortdurende uitdaging die een gecoördineerde inspanning vereist van verzekeraars, toezichthouders en andere stakeholders.

Een effectieve aanpak van verzekeringscriminaliteit omvat verschillende strategieën, waaronder:

 • Het delen van informatie tussen verzekeraars
 • Het inzetten van geavanceerde data-analyse
 • Het versterken van de samenwerking met opsporingsinstanties

Deze maatregelen dragen bij aan een transparante en rechtvaardige verzekeringsmarkt.

Geschillencommissies

Bij het oplossen van geschillen tussen verzekeraars en hun klanten spelen geschillencommissies een cruciale rol. Deze commissies bieden een onpartijdig platform waar beide partijen hun zaak kunnen presenteren en een bindende uitspraak kunnen verwachten. Het is een efficiënte manier om langdurige juridische processen te vermijden.

Geschillencommissies zijn essentieel voor het handhaven van vertrouwen tussen verzekeraars en verzekerden.

Hieronder een lijst van veelvoorkomende thema’s die je tegen kunt komen:

Educatie en samenwerking

Educatie en samenwerking

Insurance Academy

De Insurance Academy biedt een breed scala aan opleidingen en trainingen voor professionals in de verzekeringsbranche. Of je nu net begint in de sector of al jaren ervaring hebt, de Academy heeft voor ieder wat wils. Van basiscursussen verzekeren tot gespecialiseerde trainingen over verzekeringscriminaliteit, er is een divers aanbod om je kennis en vaardigheden te vergroten.

Bij de Insurance Academy staat de ontwikkeling van vakbekwaamheid centraal. We bieden niet alleen theoretische kennis, maar ook praktische vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Naast de reguliere opleidingen en trainingen, biedt de Academy ook toegang tot het InsuranceLAB. Dit is een innovatieve omgeving waar professionals kunnen experimenteren met nieuwe technologieën en werkwijzen in de verzekeringswereld. Het is de perfecte plek om te leren, te innoveren en te netwerken met vakgenoten.

Activiteitenoverzicht

Het Verbond van Verzekeraars organiseert regelmatig activiteiten en evenementen die gericht zijn op innovatie en ontwikkeling binnen de verzekeringssector. Deze activiteiten variëren van masterclasses en workshops tot online belevingssessies en zijn ontworpen om de kennis en vaardigheden van de leden te vergroten.

Een greep uit de aankomende activiteiten:

Deze activiteiten zijn exclusief beschikbaar voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Opleidingen & Trainingen

De Insurance Academy biedt een breed scala aan opleidingen en trainingen aan voor professionals in de verzekeringsbranche. Deze programma’s zijn ontworpen om de kennis en vaardigheden van de deelnemers te vergroten, zodat zij kunnen excelleren in hun vakgebied.

Bij de Insurance Academy staat de ontwikkeling van vakbekwaamheid centraal. We bieden zowel online als fysieke cursussen aan, afgestemd op de behoeften van de moderne verzekeringsprofessional.

De cursussen variëren van basiskennis verzekeringen tot gespecialiseerde thema’s zoals verzekeringscriminaliteit en data analytics. Hieronder vindt u een overzicht van enkele populaire cursussen:

 • Basiskennis Verzekeringen
 • Geavanceerde Risicoanalyse
 • Fraudebestrijding in de Verzekeringsbranche
 • Data Analytics voor Verzekeraars

Elke cursus is zorgvuldig samengesteld om de deelnemers niet alleen theoretische kennis, maar ook praktische vaardigheden bij te brengen. Voor meer informatie over het cursusaanbod en inschrijvingen, bezoek onze website.

Partnerships en lidmaatschap

Partnerships en lidmaatschap

(Aspirant)lidmaatschap voor schade- en levensverzekeraars

Als verzekeraar actief op de Nederlandse markt biedt het Verbond van Verzekeraars een platform voor samenwerking en belangenbehartiging. Lid worden van het Verbond staat open voor schade- en levensverzekeraars, maar ook voor herverzekeraars, rechtspersonen die zich toeleggen op banksparen voor de oude dag en premiepensioeninstellingen (PPI).

Het lidmaatschap biedt toegang tot exclusieve content, bijeenkomsten, opleidingen en toolkits, gericht op het versterken van een vitale sector die de belangen van de verzekerden vooropstelt.

Lid worden van het Verbond van Verzekeraars is een proces dat bestaat uit verschillende stappen. Deze omvatten het lezen over de procedure en vereisten, en het aanmelden voor het (aspirant)lidmaatschap. Voor meer informatie over hoe je lid kunt worden, bezoek de officiële website.

Associate partner worden

Als je interesse hebt om associate partner te worden van het Verbond van Verzekeraars, biedt dit unieke kansen. Organisaties die geen verzekeraar zijn maar wel veel met en voor verzekeraars doen, kunnen via het associate partnership deel uitmaken van een waardevol netwerk. Dit netwerk stelt je in staat om gezamenlijk informatie en kennis uit te wisselen en meerwaarde te creëren voor alle betrokken partijen.

Door co-creatie met leden, partners en het Verbond ontstaan nieuwe initiatieven die de verzekeringsketen als geheel versterken.

Als associate partner kun je gericht en intensief samenwerken op specifieke thema’s, kennis inbrengen en ophalen, en onderdeel uitmaken van ons netwerk. Dit biedt niet alleen voordelen voor de verzekeringnemer en de associate partner, maar ook voor verzekeraars en het Verbond zelf.

Wil je meer weten over hoe je associate partner kunt worden en welke voordelen dit met zich meebrengt? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Bestuur en organisatie

Het bestuur en de organisatie van het Verbond van Verzekeraars spelen een cruciale rol in het waarborgen van de belangen van de leden en het bevorderen van zelfregulering binnen de sector. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken.

De taken van de RvT omvatten onder meer:

 • Beoordeling van door het bestuur voorgelegde besluiten.
 • Beoordeling van informatie over de realisatie van doelstellingen en strategie.
 • Het met raad ter zijde staan van het bestuur.
 • Het vervullen van de werkgeversrol voor het bestuur.

Leden van de RvT beschikken over een breed scala aan vaardigheden, waaronder analytisch vermogen, leiderschap en het vermogen tot samenwerken. Deze diversiteit aan vaardigheden zorgt ervoor dat het bestuur en de organisatie effectief kunnen functioneren en inspelen op de behoeften van de leden.

Het Verbond van Verzekeraars streeft ernaar om een transparante en effectieve bestuursstructuur te handhaven die bijdraagt aan het vertrouwen in de verzekeringssector.

Conclusie

In dit artikel hebben we een diepgaande blik geworpen op de leden van het Verbond van Verzekeraars, een essentiële organisatie binnen de Nederlandse verzekeringssector. Het Verbond speelt een cruciale rol in het bevorderen van zelfregulering, het delen van kennis en het ondersteunen van zijn leden door middel van beleidsontwikkeling, praktische ondersteuning en het aanbieden van opleidingen. Door samen te werken met diverse partijen en het aangaan van partnerships, streeft het Verbond ernaar een open platform te creëren dat ten goede komt aan zowel de leden als de verzekerden. Het lidmaatschap van het Verbond biedt toegang tot een breed scala aan voordelen, waaronder deelname aan bijeenkomsten en opleidingen zonder extra kosten. Voor verzekeraars die actief zijn op de Nederlandse markt, biedt het Verbond van Verzekeraars een kans om deel uit te maken van een vitale sector die de belangen van de verzekerden vooropstelt.

Veelgestelde Vragen

Wat doet het Verbond van Verzekeraars voor zijn leden?

Het Verbond van Verzekeraars focust op belangenbehartiging van de verzekeringssector, ontwikkelt beleid met leden, en biedt praktische ondersteuning in de vorm van informatie, bijeenkomsten/opleidingen en toolkits om een vitale sector te bevorderen die de belangen van verzekerden vooropstelt.

Hoe kan ik lid worden van het Verbond van Verzekeraars?

Verzekeraars actief op de Nederlandse markt kunnen lid worden door meer te lezen over de procedure en vereisten voor het (aspirant)lidmaatschap. Ook herverzekeraars, rechtspersonen die zich toeleggen op banksparen voor de oude dag en premiepensioeninstellingen (PPI) kunnen lid worden.

Wat zijn de kosten verbonden aan het lidmaatschap van het Verbond van Verzekeraars?

Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan bijeenkomsten; deze vallen onder het lidmaatschap.

Wat houdt het nieuwe stelsel voor zelfregulering in dat is ingevoerd door het Verbond van Verzekeraars?

Op 24 juni stemde de ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars in met een herzien stelsel voor zelfregulering, dat op 1 juli 2020 in ging. Dit leidde tot de stopzetting van de Stichting toetsing verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Hoe kan ik associate partner worden van het Verbond van Verzekeraars?

Het Verbond van Verzekeraars werkt samen met verschillende partijen op diverse terreinen door partnerships aan te gaan, wat bijdraagt aan een branche-overstijgend, open platform. Voor meer informatie over het worden van een associate partner, kunt u contact opnemen met het Verbond.

Wat biedt de Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars?

De Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars biedt een overzicht van activiteiten, opleidingen en trainingen gericht op het verzekeren als vak. Dit omvat ook het InsuranceLAB en de mogelijkheid om in contact te komen met de Academy voor meer informatie.